Hopp til innhold

Bonden Nora taper 50.000 på at prisen på melka endres

Melkebonden får sju øre mindre for melka hun leverer neste år: – Man blir demotivert, sier hun.

Nora Sandberg Furnes

SKUFFET: Melkebonde Nora Sandberg synes det er skuffende at basisprisen for melka de leverer, skal bli satt ned med sju øre per liter neste år.

Foto: Mari Ranheim / NRK

SKUFFET: Melkebonde Nora Sandberg synes det er skuffende at basisprisen for melka de leverer, skal bli satt ned med sju øre per liter neste år.

Foto: Mari Ranheim / NRK

For Nora Sandbergs inntekt vil prisendringen ha konsekvenser.

Neste år får nemlig melkebønder betalt sju øre mindre per liter for melka de leverer til TINE Råvare.

– Sju øre høres ikke mye ut, men for den produksjonen her betyr det omtrent 50.000 kroner, sier bonden.

– Man blir demotivert

Gårdsbruket på Furnes i Ringsaker kommune er ei samdrift, der fire bønder har gått sammen om å produsere kumelk. Inntektstapet deler de seg imellom.

Samdrifta har 96 melkekyr og har i år levert rundt 750 tonn melk.

For tiden er det mange utgifter som rammer gårdsdrifta samtidig, blant annet med økte strøm- og dieselpriser.

Derfor reagerer Sandberg på at bønder attpåtil vil få mindre betalt for melka i 2022.

– Som ung, nyoppstarta bonde med stor gjeld, så blir man demotivert når man hører at melkeprisen skal ned, sier hun.

Nora Sandberg Furnes

URETTFERDIG: Sandberg mener det blir feil at bønder skal få mindre betalt for melka det kommende året.

Foto: Mari Ranheim / NRK

URETTFERDIG: Sandberg mener det blir feil at bønder skal få mindre betalt for melka det kommende året.

Foto: Mari Ranheim / NRK

Økte kostnader neste år

Det er TINE Råvare som betaler bonden for melka, og som justerer ned prisen neste år.

De forklarer at de neste år forventer å ha økte kostnader, med blant annet økte transportkostnader på grunn av økte dieselpriser.

Eivind Kjuus er direktør i TINE Råvare. Han mener det er lite de kan gjøre for å øke prisen, som kalles basispris.

Den er nemlig en del av målprisen, som bestemmes i jordbruksoppgjøret og er vedtatt i Stortinget. Dette er den maksimale prisen de kan selge melk videre for.

Når de har solgt melka, og driftskostnadene er trukket fra, kan resten betales ut til bonden for melka.

Eivind Kjuus, direktør TINE Råvare

FÅR IKKE GJORT NOE: Eivind Kjuus, direktør i TINE Råvare, har stor forståelse for at lavere basispris gjør det vanskelig for bonden.

Foto: TINE Råvare

Siden regnskapet deres over tid skal gå i null, justerer de på bondens betaling for å dekke driftskostnadene.

Når de nå forventer økte driftskostnader i 2022, justeres dermed basisprisen ned.

– Vi salderer opp regnskapet og budsjettene våre ved å justere basisprisen. Av og til gjør vi det bedre enn budsjettene tilsier, og av og til går det under, sier Kjuus.

God etterbetaling til bøndene

I likhet med Kjuus, har også kommunikasjonsdirektør i TINE, Ole Martin Buene, forståelse for at situasjonen er vanskelig for melkeprodusentene nå.

Ole Martin Buene, kommunikasjonsdirektør i TINE

POSITIV: Ole Martin Buene, kommunikasjonsdirektør i TINE, understreker at de er opptatt av at målprisen for melk ikke skal stagnere.

Foto: TINE

Han understreker samtidig at basisprisen bare er en del av et større bilde av hva bonden betales for.

– Vi vet at det kommer til å bli et godt år i år, fordi pandemien har gjort at folk har vært mer hjemme og lagd mer mat. Det har vært økonomisk bra for TINE og for bonden.

– Det er et veldig godt grunnlag for en god etterbetaling nå på nyåret, sier han.

Stor respons på Instagram

Det var på sin egen Instagram-konto at Nora Sandberg først delte frustrasjonen sin til sine i overkant av 3000 følgere.

På kontoen deler hun bilder og videoer fra hverdagen som melkebonde.

Nora Sandberg Furnes

FIKK STOR RESPONS: – Man gjør en like stor jobb hver eneste dag, også tjener man 50.000 kroner mindre på det, sier Sandberg.

Foto: Mari Ranheim / NRK

FIKK STOR RESPONS: – Man gjør en like stor jobb hver eneste dag, også tjener man 50.000 kroner mindre på det, sier Sandberg.

Foto: Mari Ranheim / NRK

Da hun la ut et innlegg om at basisprisen skal gå ned, fikk hun flere titalls meldinger og kommentarer fra andre bønder som også reagerte på dette.

– Etter at jeg la ut innlegget, var det mange som skrev at de enten vurderte å gi seg, eller å ikke ta over i det hele tatt og bare legge ned gården, sier hun.

Ole Martin Buene i TINE synes det både er bekymringsfullt og trist å høre.

– Vi må klare å skape trygghet for den langsiktige tankegangen, og for at bønder skal føle at dette er noe de kan holde på med, sier han.

Vil ikke gi seg

Sandberg trives som bonde. Hun ønsker å holde på med gårdsdrift lenge.

Skulle økonomien bli veldig mye trangere i løpet av de neste ti årene, er hun likevel åpen om at det kan bli vanskelig å fortsette.

– Jeg har et håp om at det skal bli bedre. Nå driver vi det fjøset her i ti år, og da må økonomien bedre seg slik at vi får råd til å gjøre noen større investeringer. Ellers går det ikke, sier hun.

Nora Sandberg Furnes

STÅR PÅ: Melkebonden er fortsatt motivert til å fortsette gårdsdrifta.

Foto: Mari Ranheim / NRK

STÅR PÅ: Melkebonden er fortsatt motivert til å fortsette gårdsdrifta.

Foto: Mari Ranheim / NRK