På kollisjonskurs med egen ordfører og partikollega

Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) reagerte da ordføreren og partikollegaen i hennes egen hjemkommune ville legge ned tre skoler. Nå nekter Mehl å kommentere saken.

Emilie Enger Mehl

UENIG MED EGEN ORDFØRER: Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) er uenig med partifelle og ordfører i hjemkommunen om skolenedleggelse.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Kommunestyret i Åsnes skulle i dag bestemme om de skulle legge ned alle de tre barneskolene i bygda, Jara-, Sønsterud- og Flisa skoler, og heller bygge en stor barneskole for alle de drøyt 400 elevene i kommunen.

Det hele endte med at flertallet i kommunestyret stemte for å utsette behandling av saken, som har skapt mye engasjement.

Uenig med partifellen

Sp-ordfører Kari Heggelund mener at kommunen ikke har noe annet valg enn å legge ned grendeskolene.

– På grunn av synkende elevtall, strengere krav til lærere og fag, eksisterende skoler som trenger oppussing og dårlig kommuneøkonomi. Det er nødvendig å samle ressursene ett sted, mener ordføreren.

Hun støtter seg til en rapport som viser at det både økonomisk og faglig vil være best å legge ned grendeskolene.

Det har fått partikollega og stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl til å reagere.

Mehl sier til Glåmdalen at hun er kritisk til både tallmaterialet som legges fram og hvordan det blir hevdet at forskningen viser at skoleresultatene skal bli bedre med en stor skole.

Mehl har vært på medlemsmøte i Åsnes Sp og sagt sin mening.

Men hun ønsker ikke å uttale seg til NRK. I en SMS til NRK skriver hun: «Jeg har sagt det jeg vil si om saken».

Til Glåmdalen har hun tidligere sagt dette:

– Jeg ga uttrykk for mitt syn, andre for sitt. Dette er helt naturlig i demokratiet. Man må diskutere, og det er viktig for å få fram alt. Det er ikke min oppgave å gå inn og bestemme, men jeg mener det er feil å legge ned grendeskolene. Det var også mitt råd. Jeg var tydelig i møtet, og det er en styrke at vi kan si ting til hverandre i et internt møte, sier Mehl.

Ordføreren sier at hun også skulle ønske å beholde alle skolene i kommunen, men mener det ikke er mulig.

– Det har vi ikke økonomi til. Vi som folkevalgte har et ansvar for å vedta et budsjett i balanse, sier Heggelund.

– Overrasket over Mehl

Mehl sier at hun forstår ordførerens frustrasjon over dårlig kommuneøkonomi, men at hun kjemper mot sentralisering.

– Når det gjelder skolestrukturen i Åsnes er vi uenige. Det har jeg også sagt, så blir det opp til kommunestyret å bestemme. Jeg håper de snur hver stein for å unngå nedleggelse, sier Mehl til Glåmdalen.

Ordfører Heggelund vil ikke si så mye om hva hun synes om at Mehl har andre meninger enn henne i denne saken.

Ordfører i Åsnes Kari Heggelund (Sp).

HAR IKKE NOE VALG: Ordfører Kari Heggelund (Sp) i Åsnes mener de ikke har noe annet valg enn å legge ned tre grendeskoler til fordel for en stor skole.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Det får stå for hennes regning, men jeg har fått mye respons. Der stiller folk seg undrende i forhold til lokaldemokratiet.

Varaordfører Rune Sørli som også er for nedleggelse av grendeskoler, har også fått erfare press fra egne partifeller i Pensjonistpartiet. Noe som førte til at han fikk et ultimatum om å endre mening eller gå ut av partiet. Han står nå uten parti. Han er overrasket over uttalelsene til Mehl.

Rune Sørli (Pensjonistpartiet) og varaordfører i Åsnes.

OVERRASKET: Varaordfører Rune Sørli er overrasket over uttalelsene til stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Jeg må si at jeg er overrasket over uttalelsen til Mehl. Dette er en totalpakke og jeg tror ikke hun har fullstendig oversikt over økonomien i Åsnes, sier Sørli.

Formannskapet gikk inn for en skole med 5 mot 2 stemmer da saken var oppe der. Flere av partiene er splittet i saken. Arbeiderpartiet bestemte før helga at deres åtte kommunestyrerepresentanter skal gå for en utsettelse av skolesaken i kommunestyret.

Derfor er det nå uvisst om saken vil få en endelig avgjørelse i kommunestyret i dag.