MC-fører sendes til traumemottak

MC-føreren som kjørte ut av veien ved Breiskallen på Riksvei 4 er kjørt til traumemottak ved Gjøvik sykehus. Det er ukjent hvor skadet føreren er. Det er manuell dirigering på stedet. Hendelsesforløpet er fremdeles ukjent.