Kledd for å møte fugleinfluensa

Mattilsynet forbereder seg på at den farlige fugleinfluensaen kan komme til Hedmark og Oppland. Blant annet har ansatte nå beskyttelsesdrakter.  

Mattilsynet kledd for fugleinfluensa
Foto: Per Magnussen / NRK

 

 Foreløpig vuderer Mattilsynet risikoen for at det skal komme fugleinfluensa hit som liten.

Men med våren kommer trekkfugler fra Sør-Europa og Afrika, der det nå er påvist fugfleinfluensa. En av de store trekkrutene kommer inn over vårt område. Det er først og fremst gjess, ender  og flere arter vadefugler.

 Tar seg av det praktiske 

Det er de lokale mattilsynene som  skal ta seg av det praktiske. Deler av Mattilynets disktriktskontor er gjort om til et lite laboratorie hvor mistenklige fugl skal undersøkes. Veterinærene blir vaksinert, og de har skaffet seg beskyttelsesdrakter, sier Britt Weium hos Mattilysnet i Elverum.

Nådd EU-landene 

Fugleinfluensaen har nådd EU-landene. Det er funnet smitte hos til sammen 25 svaner i Italia, Hellas og Bulgaria.