Møtte i retten tiltalt for skolebrann

– I ettertid har jeg tenkte at vi aldri burde ha gjort dette arbeidet i skoletida, men jeg anså at det ikke var stor risiko for brann. Det sier mannen i 60-årene som er tiltalt etter at Korsmo skole i Sør-Odal ble totalskadet i brann i januar 2015.

Brann på taket av Korsmo skole i Sør-Odal.

TOTALSKADD: Korsmo skole på Skarnes ble totalskadd i brannen.

Foto: Ann-Kristin Mo

Han erklærte seg delvis skyldig da saken startet i Glåmdal tingrett i dag. Han mener at han kan ha forårsaket brannen, men mener at han ikke har opptrådt uaktsomt. Det var ved 13.20-tida mandag den 19. januar i 2015 at Korsmo skole. Det viste seg at brannen startet på taket der det foregikk vedlikeholdsarbeid og skolen ble totalskadet.

Aktor la ned påstand om 90 dager betinget fengsel og ingen sakskostnader fordi saken har tatt så lang tid. Forsvarer ba om frifinnelse og eventuelt at han dømmes på mildest mulig måte.

Mannen er tiltalt for å ha brukt sveiseapparat med åpen flamme, uten at det var gjort nødvendige sikkerhetstiltak for arbeidet.

Elever og ansatte måtte evakueres

Ingen personer ble skadet i brannen, men de rundt 190 elevene og de ansatte på skolen måtte evakueres. Skolen ble totalskadd.

Brann Korsmo

BRANNEN BEGYNTE PÅ TAKET: Undersøkelser som ble gjort viste at brannen begynte på taket.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Jeg anså dette som en jobb der risikoen ikke var spesielt stor for brann. Jeg sjekket at taket var helt. Trolig har jeg oversett et hull i taket som gjør at det kommer oksygen fra undersiden, men jeg vet ikke. Mulig jeg var sløv og stolte for mye på snekkeren, sa mannen i retten i dag.

Aktor Ellen Malmberg mener at mannen ikke har vært forsiktig nok og understreker at dette var spesielt viktig med tanke på at det var elever og ansatte i skolebygningen da arbeidet ble gjort.

Ellen Malmberg og Melissa Zekiye Calti

AKTOR OG FORSVARER: Ellen Malmberg er aktor i saken og Melissa Zekiye Calti forsvarer mannen.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Det stilles store krav til aktsomhet når man utfører slike typer arbeider med åpen flamme. Han har ikke gjort et godt nok arbeid på forhånd for å finne ut om brann kunne oppstå. Etter det vi mener hadde han heller ikke tilstrekkelig slukkingsutstyr i umiddelbarnærhet av der arbeidene ble utført, sier Malmberg.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 151: «for ved uaktsomhet å ha voldt ildbrann, hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kunne forårsakes»".

Takdekker i 40 år

Den tiltalte mannen hadde arbeidet som takdekker i rundt 40 år da brannen oppsto. Han står tiltalt som privatperson og firmaet han eide er nå gått konkurs etter brannen.

Forsvarer Melissa Zekiye Calti mener at tiltalte har gjort forarbeid for å forsikre seg om at faren for brann ikke var stor. Hun mener det er grunn til å stille spørsmål om det egentlig er brudd på tiltaltes rutiner som er årsaken til brannen eller om det kan være medvirkende årsaker ved andres arbeid som kan ha spilt en rolle.

– Han kan i etterpåklokskapen si at arbeidet burde vært utsatt med tanke på at det var elever på skolen, men her var det flere aktører som kommunen og hovedentreprenøren som burde reagert. Han hadde liten råderett over når arbeidet skulle utføres, sier Calti.

Saken ble avsluttet i Glåmdal tingrett i dag og dom er ventet neste uke.

Sør-Odal kommune fikk også en bot på 200.000 kroner etter brannen. Politiet mente at kommunen ikke hadde utarbeidet en god nok plan for sikkerhet og helse i forbindelse med at det ble gjort takarbeider på skolen.