Vil opprette mastergrad i datakriminalitet

Høgskolen i Gjøvik og Politihøgskolen ønsker å inngå et samarbeid som kan bringe politiet et hestehode foran de kriminelle.

Høgskolen i Gjøvik

Masterutdanningen i datakriminalitet skal gi etterforskere kunnskap om å etterforske elektroniske spor.

Foto: Jorun Vang

Morten Irgens

Morten Irgens sier flere og flere forbrytelser etterlater elektroniske spor, samtidig som det blir vanskeligere for politiet å ha kapasitet nok til å etterforske dem.

Foto: Høgskolen i Gjøvik

– Hverken Høgskolen i Gjøvik eller Politihøgskolen kunne ha levert denne utdannelsen alene, så det er positivt at vi kan gå sammen og levere noe som er såpass unikt i Norge, forklarer Morten Irgens, viserektor for forskning ved Høgskolen i Gjøvik.

I samarbeid med Politihøgskolen ønsker Høgskolen i Gjøvik å etablere en masterutdanning i datakriminalitet for politi.

Mangel på datakyndige etterforskere

Kunnskapen med å sikre elektroniske spor og å kunne etterforske disse er mangelfull hos norsk politi per i dag. Ifølge Politiets Fellesforbund får studentene ved Politihøgskolen har kun 60 sider pensum som omhandler elektronisk etterforskning.

Samtidig er det stor mangel på datakyndige etterforskere ute i distriktene. I Hedmark politidistrikt er det bare en person som jobber med å sikre elektroniske bevis.

Her skal det egentlig være to personer som har datasikring som hovedoppgave, men i to måneder har en stilling stått ledig. Årsaken er at det er en stor mangel på kompetente søkere. samtidig øker etterspørselen etter personer med denne kompetansen i hele landet.

Flere forbrytelser etterlater elektroniske spor

For i stadig flere straffesaker er bilder, videoer og meldinger som er lagret elektronisk viktige spor og bevis for politiet. Men det er tidkrevende å hente ut og sortere data som er lagret på telefoner og pc-er, og mangel på kompetente fagfolk gjør det tar lengre tid å etterforske alvorlige straffesaker.

– I dag er det slik at flere og flere forbrytelser etterlater elektroniske spor. Samtidig som det blir vanskeligere for politiet å kunne følge disse sporene og ha kapasitet nok til å etterforske elektroniske spor i alle saker som egentlig krever det, forklarer Irgens.

Formålet med opprette en mastergrad i datakriminalitet er gi etterforskere nok kunnskap om hvordan man etterforsker elektroniske spor. Og Høgskolen i Gjøvik har allerede stor kompetanse innenfor datasikkerhet. I sommer ble det klart at høgskolen skulle få et nytt, nasjonalt forskningssenter for cyber- og informasjonssikkerhet som er helt unikt i Europa.

Ønsker seg flere kollegaer

John Martin Solberg

IKT-etterforsker John Martin Solberg ved Vestoppland politidistrikt med en beslaglagt PC som skal undersøkes

Foto: Dag Kessel / NRK

IKT-etterforsker John Martin Solberg ved Vestoppland politidistrikt synes dette samarbeidet er svært lovende. Han jobber på fulltid med datakriminalitet, men har bare én kollega som gjør det samme. Denne kollegaen har også andre oppgaver i tillegg.

– Vi trenger flere og bedre etterforskere. Vi ser også at vi oppklarer stadig flere andre typer kriminalitet ved å følge digitale spor. Jeg håper dette studiet kan komme i gang så fort som mulig, sier Solberg

– Men hva hvis de kriminelle også skaffer seg samme utdanning?

– Det er selvfølgelig en fare, men da må vi sørge for at vi, gjennom etterutdanning, i hvert fall er på høyde med dem, og helst litt foran.

Men det er foreløpig ikke gitt et endelig klarsignal for å etablere masterutdanning innenfor datakriminalitet. Saken blir behandlet på et styremøte i dag.