Hopp til innhold

Frontkolliderte med Sigvart Dagsland: Ber om å bli frikjent

HAMAR (NRK): 36-åringen ble alvorlig skadet i trafikkulykken med Sigvart Dagsland. Han nekter for at det var han som forårsaket den brutale frontkollisjonen i 2018.

Ahmad Yousef Mohammad Al-Hassan i tinghuset på Hamar.

TØFF HVERDAG: Ahmad Yousef Mohammad Al-Hassan sitter i dag i rullestol. Han går til psykolog og har fysiske og psykiske plager etter ulykken.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Ahmad Yousef Mohammad Al-Hassan kjørte bilen som kolliderte med Sigvart Dagsland i januar 2018.

36-åringen er tiltalt for å ha forårsaka den alvorlige trafikkulykken på riksvei 3 i Stange. Påtalemyndigheten mener han var uaktsom og kom over i motsatt kjørefelt. Der kolliderte han med Dagsland som var på vei til Oslo etter en spillejobb på Rena.

I dag la aktor ned påstand om betinget fengsel i 45 dager for den tiltalte 36-åringen og en bot på 10.000 kroner.

– I denne saken er det bare flaks at det ikke ble en dødsulykke. Det er ikke tiltaltes fortjeneste at det ikke ble en dødsulykke, sa aktor Julie Dalsveen i sin prosedyre.

Dalsveen mener betinget fengsel er riktig i denne saken fordi Al-Hassan selv ble hardt skadet, og at det tok over to år fra ulykken skjedde til saken kom opp for retten.

Tøff hverdag

Tommy Husby

ARBEIDSGIVER: Tommy Husby mener kjøreferdighetene til den tiltalte er svært gode.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Al-Hassan nekter skyld.

I retten har han forklart at det var glatt føre og at han avpasset farten etter forholdene. Han sa også at han ble blendet av den møtende bilen og hevder det var Dagsland som traff hans bil.

36-åringen ble alvorlig skadet i ulykken og sitter i dag i rullestol.

Han sier han har hatt det tøft etter ulykken.

Han synes oppmerksomheten saken har fått i mediene har vært en stor ekstrabelastning. Han føler seg forhåndsdømt og reagerer på at Dagsland har fortalt sin versjon av hva som skjedde i flere medier.

– Det som gleder meg er at vi er i live alle sammen, sier Hassan.

Forsvarer Arve Opdahl ba om full frifinnelse på rettens siste dag. Han er kritisk til politiets etterforskning og tidsbruk.

– De har tidlig låst sitt syn på hva som har hendt. Etterforskningen har ikke vært åpen. Den har forsøkt å bevise at det var tiltalte som har gjort noe galt, sa Opdahl.

Hvordan ulykken skjedde og hvem som hadde skylden har vært sentrale spørsmål i rettssaken.

Arbeidsgiver: Tiltalte var en erfaren sjåfør

Ulykkesstedet der Sigvart Dagsland ble skadet.

SMADRET: Fire personer ble hardt skadet i trafikkulykken på riksvei 3 i Stange. Bilen Dagsland kjørte havnet på autovernet.

Foto: Fredrik Olastuen / Hamar Arbeide / Fredrik Olastuen / Hamar Arbeideblad

Tiltalte er yrkessjåfør og hans arbeidsgiver gjennom fire år vitnet i retten i dag. Arbeidsgiveren beskrev Al-Hassan som en erfaren og nøye sjåfør som ikke gikk på akkord med sikkerheten.

– Han var veldig nøye på at utstyret var i orden. Dekk, kjettinger og sånne ting, sa arbeidsgiver Tommy Husby.

Al-Hassan var vant med å kjøre tunge kjøretøy og hadde oppdrag over hele Norge både sommer og vinter.

Husby sier han og andre i firmaet reagerte med vantro på at Al-Hassan ble klandret for ulykken.

– Vi hadde ikke noen tro på at dette var hans feil, sa Husby.

Uenige om piggdekkene var bra nok

Sigvart Dagsland utenfor tinghuet på Hamar

I RETTEN: Sigvart Dagsland utenfor tinghuset i Hamar der rettssaken pågår.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Ut fra spor på stedet mener Statens vegvesen at kollisjonen skjedde fordi tiltalte kom over i motsatt kjørefelt.

Artist Sigvart Dagsland beskrev i retten hvordan Al-Hassan plutselig kom over i hans kjørefelt.

– Det var ingen tid til å reagere, fortalte Dagsland.

Bilvrakene ble undersøkt etter ulykken. Statens vegvesen konkluderte med at dekkene på tiltaltes bil var åtte og ni år gamle, og at piggene var nedslitte.

De mener også at tiltalte ikke brukte bilbelte, noe han selv bestrider.

Flere vitner har i retten fortalt at det var vinterføre og glatt på ulykkesstedet.

Vegvesenet foretok en bremsemåling ved ulykkesstedet. Den viste at det var glatt, men at bremselengden var innenfor kravene som settes. Det var også godt opplyst på ulykkesstedet, og Vegvesenet konkluderer med at ulykken ikke skyldes forhold på stedet.

Sår tvil om årsak

Leder for Trafikkteknisk senter ved NTNU i Trondheim, Arvid Åkre, var innkalt som vitne for forsvaret.

Han er kritisk til Vegvesenets konklusjoner. Han mener blant annet at det ikke er mulig å slå fast at sporene som krysser midtlinja stammer fra tiltaltes bil. Han påpekte at det var flere utrykningskjøretøy på ulykkesstedet og at sporene kan stamme fra en av disse.

– Det er ikke mulig å være sikker på hendelsesforløpet i denne kollisjonen. Ulykken kan ha vært fremprovosert av begge sjåførene, sa Åkre.

Han var ikke på ulykkesstedet selv, men har lest rapporter fra politiet og Vegvesenet.

Hverken Sigvart Dagsland, eller de to som var passasjerer i bilen Dagsland kjørte, har krevd økonomisk oppreisning. Aktor la ned påstand om 4000 kroner i saksomkostninger.

Dom i saken faller 20.mars.