Hopp til innhold

Mann dømt til 21 års fengsel i narkotikasak på Toten

Lagmannsretten opprettholder den lange fengselsstraffen for hovedmannen i omfattende narkotikasak på Toten.

Utstyr brukt til å fremstille amfetamin i en kjeller på Toten.

LABORATORIUM: Dette er ett av bildene som ble tatt i kjellerrommet der politiet mener den svært omfattende amfetaminproduksjonen foregikk.

Foto: Politiet

I 2021 ble det avdekket et narkotika-laboratorium på Toten.

De fem dømte, som er fra Øst-Europa, har vært innblandet i denne produksjonen og salg av over 300 kilo ferdig amfetamin.

Hovedmannen i saken er nå dømt til 21 års fengsel av lagmannsretten.

De øvrige fire tiltalte er dømt til fengsel i henholdsvis 11 år, 9 år, 5 ½ år og 5 år, som er lavere enn dommen fra tingretten.

I tillegg ble det dømt inndragning av en garasje, en bil og et kontantbeløp.

Produksjonen skjedde i vinter- og vårhalvåret i 2020, og på våren i 2021.

Sentralt som bevis i saken var kommunikasjon fra krypterte meldingstjenester.

En av disse tjenestene ble driftet av FBI, i forbindelse med den internasjonale politioperasjonen «Trojan Shield».

Bilder fra kjeller på Toten der politiet mener det foregikk omfattende amfetaminproduksjon.

I dette kjellerrommet i huset i Østre Toten fant politiet store mengder amfetaminprodukter og råvarer til slik produksjon.

Foto: Politiet

Skal vurdere ankespørsmål

Statsadvokat og aktor i saken, Johan Petter Bærland, er fornøyd med at de fikk medhold i påstanden om 21 års fengsel for hovedmannen.

– Det er vi tilfredse med, sier han til NRK.

Johan Petter Bærland

Statsadvokat Johan Petter Bærland.

Foto: Frode Meskau / NRK

For tre av de andre tiltalte er straffen lavere enn påstanden, mens den fjerde fikk oppjustert straffen fra fire til fem år.

– Vi ser også der at det er idømt strenge fengselsstraffer ut fra det resultatet som lagmannsretten kom til når det gjaldt bevisbedømmelsen, sier han, og understreker:

– Så vi er tilfredse med at lagmannsretten har fulgt oss på en del sentrale punkter her, sier han.

Bærland opplyser til NRK at de nå vil bruke ankefristen på to uker for å se om de skal anke avgjørelsen.

– Det er stramme vilkår for å få fremmet en sak for Høyesterett, så vi må nøye vurdere det, sier han.

Les også Dømt til 21 års fengsel for amfetamin-laboratorium på Toten

Utstyr brukt til å fremstille amfetamin i en kjeller på Toten.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med forsvarerne til de tiltalte i saken, uten å lykkes.

Stor mengde

Noe som har vært utslagsgivende for de strenge fengselsstraffene i saken er mengden narkotika.

– Det er noe som har vært nokså styrende for straffen, sier Bærland.

– For politiet er en omfattende sak, som det var viktig å få brakt til domstolen og få en avgjørelse der, sier han.

Stort oppbud av politi utenfor retten i Lillehammer.

Da saken gikk i tingretten på Lillehammer var politiet til stede.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Kom på sporet av to boliger

Som nevnt er dommen i denne saken et resultat av den internasjonale politioperasjonen «Trojan Shield», som skal ha ført til at over 100 drap er avverget.

Norsk politi fikk i denne saken tilgang til meldinger fra krypterte kommunikasjonstjenester fra kolleger i utlandet.

Dermed kunne de se hva som ble kommunisert mellom kriminelle i Norge. Det har ført til ni pågripelser i Norge.

Som et resultat av dette, kom politiet på sporet av to bolighus i Østre Toten. I kjelleren i det ene huset avdekket man det som er blitt beskrevet som et amfetaminlaboratorium.

Bilde av uthus som er forfallent,

Det var blant annet i et uthus på Østre Toten hvor deler av produksjonen skal ha funnet sted.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Også i et uthus tilknyttet det andre boligen mener man det skal ha foregått omfattende produksjon av amfetamin.

Operasjonen har gått over flere år. Politiet i 16 land har vært involvert. 800 personer er arrestert.