Feil på nesten halvparten av brannvarslingsanleggene

En fersk rapport viser at mange grisefjøs i Oppland har feil på brannvarslingsanleggene. Mattilsynet betegner funnene som bekymringsverdige.

Brann i grisefjøs

MANGE FJØSBRANNER: Hvert år rammes grisefjøs i Norge av branner. Nå har Mattilsynet undersøkt hvordan brannsikringen er i grisefjøsene.

Foto: Mattilsynet

– Å ha brannvarslingsanlegg i orden er et veldig viktig brannsikringstiltak hvis det først skulle begynne å brenne. Det må ses på som en alvorlig mangel å ikke ha dette i orden, sier Johan Teige, seniorrådgiver i Mattilsynet i region Øst.

Mattilsynet har undersøkt 55 svinebesetninger i Oppland og 79 i Hedmark. Totalt i landet har de kartlagt nærmere 650 grisefjøs. 532 av disse hadde velfungerende brannvarslingsanlegg, mens 116 svinehold fikk anmerkninger og påbud om utbedringer av anlegget. 19 prosent av alle besetningene hadde ikke godkjent brannslokkingsutstyr i driftsbygningen.

Oppland skilte seg negativt ut på statistikken. I nabofylket Hedmark hadde alle de 79 grisefjøsene som ble undersøkt dette i orden.

– 44 prosent av grisefjøsene vi undersøkte i Oppland hadde feil på brannvarslingsanleggene. Til sammenligning var det 18 prosent som hadde slike feil på landsbasis, sier Johan Teige, seniorrådgiver i Mattilsynet i region Øst.

Bekymringsfullt at så mange har mangler

Bakgrunnen for rapporten fra Mattilsynet er det høye antallet branner som hvert år rammer svinehold i Norge.

Mattilsynet vil nå sikre dyrs velferd og sikkerhet. Og i en stor del av svineholdene fant inspektørene fra tilsynet ut at brannsikringen var i tråd med kravene.

Samtidig var det også mange svineprodusenter som hadde mangler ved brannvarslingsanlegg og ettersyn og kontroll av det elektriske anlegget. En av fem besetninger manglet godkjent brannslokningsutstyr i driftsbygningen.

– Det er bekymringsfullt at såpass mange grisebønder har mangelfull brannsikring når vi vet hvor ofte det brenner i driftsbygninger med svin, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

Følges opp

Nå skal de mange funnene fra kontrollen følges opp av Mattilsynet.

– Når vi påpeker et regelbrudd så følger vi vanlige rutiner og vi pålegger utbedring av regelbruddet. Det gis en frist til dette, sier Teige.

Han sier at de også følger opp om mangelen faktisk blir utbedra.

– I graverende tilfeller har vi andre tiltak vi setter inn, men dette er sjelden, sier Teige.

Prosjektet med rapporten har også avdekket behov for visse endringer i bestemmelser om brannsikring i forskrifter om hold av svin. Blant annet påpekes det at det bør bli nye krav til faglig kontroll av det elektriske anlegget i driftsbygninger, og at dyreholdere bør ha øvelser i bruk av brannslukningsapparat.