Mange unge i Pensjonistpartiet

På tross av navnet, toppes flere av de lokale valglistene av unge voksne kandidater.

Tone Lise Kvernlien

KLAR FOR VALG: Tone Lise Kvernlien er bare 36 år gammel, men er kandidat til kommuenvalget for Pensjonistpartiet i Gjøvik.

Foto: Privat

Førstekandidaten for Pensjonistpartiets til kommunevalget i Gjøvik er for eksempel 36 år gammel og jobber i det daglig som med barn og ungen som miljørterapeut.

– Pensjonistpartiet er et parti for dem som kanskje ikke har like muligheter som alle andre. Jeg tenker at ja, hvorfor skulle jeg ikke være medlem i Pensjonistpartiet selv om jeg er 36 år? sier Tone Lise Kvernlien til NRK.

Hun er opptatt av at mange faller utenfor i samfunnet, som funksjonshemmede og folk som går på trygd, og at noen må jobbe for dem.

– Det handler om å stå sammen

Hos Pensjonistpartiet i Sør-Odal er bare fire av 12 på listekandidtare pensjonister. Andrekandidaten heter Tara Kristine Bale (41). Hun føler seg slett ikke for ung.

– Nei, dette handler om å stå sammen om enkelte saker. Pensjonistene har god erfaring i politikken, sier hun.

Bale har ingen grunn til å føle seg annerledes eller utafor i det lokale Pensjonistpartiet i Sør Odal. På valglista her er det nemlig pensjonistene som skiller seg ut, fordi det er så få av dem. Bare fire av 12 kandidater er eldre enn 67 år gamle. Fem er 50 år eller yngre. For Tara Kristine Bale sier hun brenner for grendeskolene.

– Det handler rett og slett om saker og verdier. Og at Pensjonistpartiet ønsker å jobbe for å bevare grendeskoler og grendemiljø. Så handler det også om eldreomsorg, sier hun.

– En god politikk for uføre

43 år gamle Svein Olav Tandberg mener Pensjonistpartiet er et politisk parti som har en god politikk for uføre mennesker. Han står på andreplass på lista i Åsnes i Hedmark. Her er førstekandidaten en 63 år gammel tidligpensjonist, en flertallet er ikke-pensjonister her også.

– Jeg ser at det er en del ting i politikken som ikke gagner de funksjonshemmede. Og Pensjonistpartiet, det føler jeg er det riktige partiet for meg når det gjelder sånne saker, sier Tandberg som selv er funksjonshemmet.

I flere kommuner er det tross alt pensjonister som dominerer listene, slik som i Kongsvinger, på Tynset og i Våler.