Hopp til innhold

En av fire lærerstudenter strøk i matte

– Høgskolematematikk kan være vanskelig, innrømmer studentene. Nå vil NOKUT finne ut hvorfor så mange stryker.

Aurora Johanne Isaksen og Jørgen Aarset er ferdige etter fem år på lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet i Hamar. Skriver masteroppgave i matematikk.

VRIENT FAG: Avgangsstudentene Aurora Johanne Isaksen og Jørgen Aarset tror mange av studentene ved lærerutdanningen synes matematikk er vanskelig.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Jørgen Aarset og Aurora Johanne Isaksen har akkurat fullført femårig lærerutdanning ved Høgskolen i Innlandet. De skjønner at matematikk kan være utfordrende for mange studenter.

– Vi så noe lignende da vi gikk de første årene, nettopp fordi matematikk kan være vanskelig, sier Jørgen Aarset.

Halvparten strøk i Drammen

Tall fra Høgskolen i Innlandet viser at 31 prosent, eller hver tredje student på grunnlærerutdanningen for 1. til 7. trinn, strøk på vårens deleksamen i matematikk.

Det er litt svakere enn de samlede nasjonale tallene, der 24 prosent av studentene ikke bestod.

Men det er stort sprik fra studiested til studiested.

Strykprosenten i matte

Høgskole/universitet

%

OsloMet

23,6

Høgskolen i Innlandet, Hamar

31,0

Nord Universitet, Bodø

32,7

Nord Universitet, Levanger

26,1

Universitetet i Stavanger

21,1

Høgskolen i Østfold

32,6

Universitetet i Sørøst-Norge, Vestfold

29,6

Universitetet i Sørøst-Norge, Drammen

51,1

Universitetet i Sørøst-Norge, Telemark, Notodden

30,6

Universitetet i Sørøst-Norge, Telemark, Porsgrunn

41,7

UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

29,0

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

9,1

Høgskulen på Vestlandet, Bergen (HVL)

23,5

Universitetet i Agder (UiA)

17,5

På lærerutdanningen ved NTNU var strykprosenten veldig lav, kun 9,3 prosent. Ved Universitetet i Sørøst-Norges avdeling i Drammen strøk derimot over halvparten av studentene.

Carl-Magnus Nystad, prosjektleder for grunnlærerutdanningen ved universitetet i Sør-Norge.

IKKE FORNØYD: Carl-Magnus Nystad, prosjektleder for grunnlærerutdanningen ved universitetet i Sørøst-Norge, liker dårlig at over halvparten av studentene ved lærerutdanningen i Drammen strøk på matematikkeksamen.

Foto: Universitetet i Sør-Norge

– Vi har dessverre hatt store strykprosenter på denne deleksamen tidligere også. Men akkurat i år øker det enda mer, sier Carl-Magnus Nystad. Han er prosjektleder for grunnlærerutdanningen ved universitetet i Sørøst-Norge.

Nå skal de finne ut hvordan de kan forberede sine studenter enda bedre til eksamen. Nystad tror likevel de aller fleste av studentene vil klare eksamen til slutt.

– Men det finnes eksempler på at studenter som kunne blitt gode lærere, ikke kan bli lærere, fordi de ikke klarer deleksamen i matematikk, sier Nystad.

Studenten som strøk på eksamen hadde kommet inn på lærerutdanninga mens firerkravet ennå gjaldt.

Enige om ny skolepolitikk: Regjeringen skroter omdiskutert mattekrav

Regjeringsforhandlinger Hurdalsjøen hotell
Regjeringsforhandlinger Hurdalsjøen hotell

Mer enn å finne fasit

De er sommerstille på campus Hamar. De fleste studentene har reist hjem for lengst. Jørgen Aarset og Aurora Johanne Isaksen har bare igjen å levere masteroppgaven i matematikk. Til høsten starter begge i læreryrket.

– Matematikken på høgskolen krever en annen forståelse. Du skal ikke bare finne et fasitsvar. Du må skjønne hele prosessen, sier Aurora Johanne Isaksen.

Den høye strykprosenten i Innlandet kom overraskende på høgskolens ansatte, innrømmer prodekan Gunhild Tomter Alstad.

– Det kan se ut som om strykprosenten er høyere enn i fjor. Da må vi se på hva dette kan skyldes.

Gunhild Tomter Alstad, prodekan utdanning ved Høgskolen i Innlandet fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

LOVER OPPFØLGING: Løpet er ikke kjørt for studentene som strøk på deleksamen i matematikk. Prodekan Gunhild Tomter Alstad lover at studentene skal få god oppfølging neste semester.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Matematikk er et obligatorisk fag for studentene som går grunnlærerutdanningen for 1. til 7. trinn.

Ved høgskolen i Innlandet var det 23 av 72 studenter som ikke bestod deleksamen i matematikk. Karakterene i faget utenom deleksamen er derimot svært gode for de aller fleste av studentene. Derfor klør ledelsen seg litt i hodet.

Les også: Når ikke drømmen med 4,7 i snitt

Aurora Hannord Liberg
Aurora Hannord Liberg

Snittkarakteren øker

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, mener situasjonen ikke er så ille, tross alt.

Kristin Vinje

STABILE STRYKTALL: Kristin Vinje, administrerende direktør i NOKUT, sier strykprosenten i matematikk ved lærerutdanningen er stabil.

Foto: Nokut

Selv om stryk-tallene er ganske stabile, er nemlig snittkarakterene hos studentene bedre enn på lenge.

– Det er også gledelig å se at flere får toppkarakterer nå enn tidligere, sier Kristin Vinje, direktør i NOKUT.

15 prosent av studentene fikk karakteren A eller B. Det er kun karakteren F som gir stryk.

Vinje sier at det uansett ikke er bra at så mange stryker, og nå skal NOKUT analysere resultatene.

NOKUT-direktøren mener analysen vil være til stor nytte for lærerstedene, som kan bruke det i sitt videre utviklingsarbeid.

Løpet er ikke kjørt

Dersom studentene skal få godkjent lærerutdanningen kan de ikke stryke på en deleksamen. Studentene som strøk i matte i vår går første eller andre året av fem. De vil derfor få nye sjanser til å bestå.

Høgskolen i Innlandet skal gjøre alt for å få sine studenten opp til ståkarakter, lover Tomter Alstad.

– Vi skal sette inn ekstra ressurser for de som ikke har bestått. Vi skal ha seminartimer, og vil sette inn mer på undervisning og læringsassistenter.

Hun legger til at studentene kan klage på eksamensresultatet. Derfor kan de overraskende høye stryktallene bli endret.