Få kjører elektrisk i nord og øst

Flere og flere går over til elbil. Men nord i landet og på det indre Østlandet kjører få elektrisk. – De har rekkeviddeangst, mener elbil-entusiast.

Eivind Falk

REKKEVIDDE: Det må bygges flere hurtigladestasjoner for at folk i Hedmark og Oppland skal kjøpe elbil, tror elbilentusiast Eivind Falk. – Rekkeviddeangsten er utbredt blant folk her i distriktet, sier han.

Foto: Arne Sørenes / NRK

2014 var året elbil-salget tok av. 12,5 prosent av alle nye solgte biler i Norge i fjor var elektriske, det er mer enn dobbelt så mange som året før.

Men det er store forskjeller på fylkene.

Flest nye elbiler er det i Hordaland og i Oslo-området. Færrest i Finnmark, Troms, Hedmark og Oppland, viser tall NRK har fått fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Solgte elbiler i 2014

Fylke

Antall

Andel av alle nybiler

Hordaland

2961

23%

Oslo

3433

19%

Sør-Trøndelag

1452

18%

Akershus

3023

14%

Rogaland

1788

14%

Vestfold

827

12%

Vest-Agder

716

12%

Buskerud

884

9%

Nordland

358

9%

Nord-Trøndelag

267

9%

Aust-Agder

259

9%

Møre og Romsdal

503

8%

Telemark

343

7%

Østfold

667

6%

Sogn og Fjordane

129

6%

Hedmark

192

4%

Oppland

152

4%

Troms

111

3%

Finnmark

25

2%

– Rekkeviddeangst er utbredt

Lederen i Mjøsen og omegn elbilforening, Eivind Falk, har fulgt elbil-markedet i flere år. Også i hans distrikt, Hedmark og Oppland, er det nå flere enn før som kjøper elektrisk, men i forhold til andre fylker likevel få.

– Det er vanskelig å si hvorfor det er slik, men en utfordring i vår kant av landet er lange avstander. Rekkeviddeangst er nok utbredt, sier Falk.

Han mener det er altfor få ladestasjoner.

– Det kan være en utfordring å komme seg til Oslo fra Lillehammer, hvor jeg bor. Det går for tregt med utbyggingen av hurtigladestasjoner ved de store hovedveiene, sier han.

e-golfen til Lars

MEST SOLGT: Volkswagen har blitt Norges mest solgte elbil-merke etter at E-Golf kom på markedet. På andreplass er Nissan og på tredjeplass Tesla.

Foto: Petter Larsson / NRK

De fleste elbilmodeller i dag har en kjørelengde på 100 til 200 kilometer. Kjørelengden reduseres også kraftig når det er kaldt om vinteren, som det ofte er på det indre Østlandet. I kuldeperioden rundt jul opplevde Falk at rekkevidden nesten ble halvert.

– Men rekkevidden på nye biler blir stadig bedre, sier elbilentustiasten, som også er Høyre-politiker i Lillehammer.

– Folk regner på fordelene

Myndighetene har et mål om at flere skal kjøre elektriske nullutslippsbiler, og eierne av elbiler har en rekke fordeler:

  • De slipper å betale engangsavgift og moms ved kjøp av ny bil.
  • De får redusert årsavgift.
  • De parkerer gratis på kommunale parkeringsplasser.
  • De slipper bompenger.
  • De kan kjøre i kollektivfeltene.
Øivind Skar, redaktør i Bil og Bilforlaget.

STORBY-FORDELER: Det er er folk i storbyer som har de største fordelene av myndighetenes elbil-incentiver. Derfor er salget størst der, mener redaktør Øivind Skar i magasinet Bil.

Foto: Bjørn Inge Karlsen/Bil

Redaktøren i bilmagasinet Bil, Øivind Skar, mener folk regner på hva de sparer på dette, og kjøper bil der etter. Det er først og fremst folk i storbyene som har fordelene.

– Der det er mye å hente på disse incentivene, er det mange elbiler. I Oslo har elbileierne den store fordelen at de kan kjøre i kollektivfelt og parkere gratis i en by hvor det er dyrt å parkere. På Vestlandet er det en del dyre bruer og tunneler.

Han tror skjevheten vil endre seg etter hvert, og at ladbare hybridbiler, som går på både strøm og bensin, kan bli stort over hele landet.

– Jeg er sikker på det snart kommer incentiver også for ladbare hybridbiler. Slike biler vil i større grad selge i hele landet, fordi det ikke er noen rekkeviddeproblemer, sier Skar.

Åtte prosent av bilene som ble solgt i Norge var hybridbiler, viser tallene fra Opplysningsrådet fra veitrafikken.

  • Innslag i Østnytt 14.04.2014:
    Det blir solgt stadig flere elbiler, også i distrikts-Norge. NAF mener derimot at hybridbiler er et bedre alternativ utenfor de store byene.