Frifo krever stans i prosjekter finansiert med grønne sertifikater

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) krever umiddelbar stans i alle prosjekter som finansieres med grønne sertifikater.

Lasse Heimdal

Lasse Heimdal i Frifo mener grønne sertifikater-ordningen bør få politiske konsekvenser.

Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Brennpunkt på NRK1 avslørte på tirsdag at ordningen med grønne sertifikater er bruk av titalls milliarder uten klimagevinst.

Ifølge flere professorer i klimaøkonomi er utbygging av vindmøller og småkraft et miljøødeleggende pengesløseri uten nytteverdi for klimaet.

– Bør få politiske konsekvenser

Frifo er en paraply for 15 friluftsorganisasjoner med nærmere 700 000 medlemmer. De reagerer kraftig på opplysningene som kommer fram i Brennpunkt, og mener at dette må få politiske konsekvenser.

– Vi mener at politiske konsekvenser må vurderes for dem som står bak denne naturødeleggende og ressurssløsende ordningen, skriver general sekretær i Frifo, Lasse Heimdal i en pressemelding.

Vindmøller

Ifølge flere professorer i klimaøkonomi er utbygging av vindmøller og småkraft et miljøødeleggende pengesløseri uten nytteverdi for klimaet.

Foto: Magne Sleire

I programmet sto tidligere statssekretær Heidi Sørensen fram, og fortalte at dette var den politiske saken hun angret mest på.

– Vedtaket var ikke grundig nok utryddet, og politikerne var ikke lydhøre for motargumenter, sier Sørensen til Brennpunkt.

Strømkundene betaler regningen

Politikerne lenge ønsket å bygge ut mer vindkraft, men problemet er at vindkraft er langt dyrere enn å bygge ut enn vannkraft vi allerede mye har.

I fjor sommer løste man problemet ved at strømkundene betaler en ny ordning som fikk navnet grønne sertifikater. Olje- og energiminister Ola Borten Moe støtter prosjektet, men får ikke støtte fra fagfolk innen klimaøkonomi.

– Det er dyr moro fordi vi fører til produksjon av noe med høyere produksjonskostnader enn verdien, og det er formålsløst, i hvert fall i forhold til klimaspørsmålet, fordi det ikke bidrar til reduserte klimagassutslipp, sier professor Michael Hoel ved Universitetet i Oslo.

Han har forsket på ordningen med grønne sertifikater.

– Må vurdere ordningen

Frifo mener at regjeringen må gjøre endringer.

– Regjeringen må derfor revurdere sin strategi for utbygging av vind- og småkraftverk, iverksette en midlertidig stans i ordningen, og bidra til at naturverdiene blir høyere prioritert i kommende energisaker, sier Heimdal.

Heimdal poengterer at Frifo ikke er motstander av fornybar energi eller et robust forsyningsnettet. Men at de er sterkt imot et stort antall naturødeleggende prosjekter hvor en av hovedgevinstene skal være klimaeffekter.

– Brennpunkt viser at en av de største effektene ved ordningene er økt inntjening for energibransjen.