Lyngbrann på Mysuseter
Foto: Even Lusæter / NRK

Lyngbrann på Mysusæter

  • Kontroll på lyngbrannen

    Brannvesenet har kontroll på lyngbrannen på Mysuseter. Det var lenge fare for at det kunne ta fyr i flere hytter i området. Brannvesenet fortsetter arbeidet på stedet.

    Lyngbrann Mysuseter
    Foto: Even Luseter / NRK