Ansatte brukte vold mot utviklingshemmet

En pasient i et bofellesskap på Lunner skal ha blitt slått, sparket og dyttet i over et år. Nå har kommunen fått 75 000 kroner i bot for lovbruddene.

Lunner rådhus

BOT: Lunner kommune får 75 000 kroner i forelegg for overtredelse av helsepersonelloven.

Foto: Jorun Vang / NRK

– Vi ser alvorlig på saken og det er bakgrunnen for at påtalemyndigheten har valgt å gi foretaksstraff til kommunen, sier politiinspektør Johan Petter Bærland.

Fra august 2014 til oktober 2015 skal en beboer på i bofellessskap på Lunner i Oppland ha blitt slått, sparket, dyttet og dratt over ende av ansatte ved boligen. Pasienten skal ha fått luftveiene blokkert og blitt provosert til utagerende adferd, ifølge Innlandet politidistrikt som i dag ga Lunner kommune 75 000 kroner i foretaksstraff.

– Det er totalt uakseptabelt og uforståelig. Derfor er det all grunn til å ta både Helsetilsynets og politiets avgjørelse til etterretning, sier rådmann i Lunner, Dag Flacké til NRK.

– De fleste har sluttet

Ifølge politiet har kommunen forsømt sitt ansvar ovenfor pasienten. Vedkommende ble ikke fulgt godt nok opp. Dermed ble ikke avvik eller uønskede hendelser avdekket. Kommunen fulgte heller ikke opp varsler og bekymringer om ulovlig bruk av tvang, heter det i bakgrunnen for forelegget.

Politiinspektør Johan Petter Bærland

POLITIINSPEKTØR: Bærland sier politiet ser alvorlig på saken.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Politiinspektør Bærland forteller at etterforskningen av saken har pågått over flere år og at politiet har gått gjennom store mengder dokumentasjon.

– Det dreide seg først om straffelovens bestemmelser, men etter hvert har det også handlet om ansvar etter helsepersonelloven, sier han.

Fire personer har blitt etterforsket i forbindelse med saken. Sakene er nå henlagt. Ifølge Flacké skal de fire nå ha sluttet i stillingene de hadde i tidsrommet der voldsbruken skal ha funnet sted.

– Det er ingen av dem som jobber i tjenesten. De fleste har sluttet. De er i annen type arbeid, sier rådmannen.

Vet ikke hvordan det går

Kommenen opplyser at de vedtar forelegget etter at Helsetilsynet så på saken og gav kommunen kritikk i 2017.

– Av den grunn vedtar vi uten videre dette forelegget, sier Flacké.

Fire år etter at voldshendelsene, vet ikke rådmannen i Lunner hvordan det går med beboeren som hadde store adferdsproblemer og en uspesifisert personlighetsforstyrrelse.

– Vi har erkjent at Lunner kommunes prosedyrer og kontrolltiltak har vært under enhver kritikk. Vi har iverksatt tiltak og nye rutiner for å hindre fremtidig svikt, sier Flacké.