Hopp til innhold

Luftputebåt i det blå

Fylkesmennene er skeptiske til luftputebåt på Mjøsa.

Luftputebåt
Foto: Dr. John K. Hall


Det er skjær i sjøen for dem som vil ha luftputebåt i rute på Mjøsa.

Fylkesmennene i Hedmark og Oppland krever nye utredninger. De vil vite mer om støyen og klimaeffekten.

Støyende

- Ut i fra støy og klimagassutslipp er vi litt skeptiske. Det bør utredes mer før vi gjør et endelig vedtak, sier miljøverndirerktør hos fylkesmannen i Hedmark, Jørn Georg Berg.

Det bråker ganske heftig når en luftputebåt starter opp. Og den bruker 45 liter diesel per time. Det er såpass mye, at det kan reises tvil om klimaeffekten, mener miljøvernavdelingen i fylket.

- Vi har også sagt at en bør se på eventuelle miljøgevinster med en luftputebåt og om en eventuell etablering av dette tilbudet vil være en konkurrent til andre mer miljøvennlige transportmidler.

Det sier nestleder i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland, Steinar Fossum.

Ja til prøvedrift

Selskapet Over Sjø og Land ønsker å prøve ut luftputebåten på strekningen Gjøvik-Hamar i et år.

Og prøvedrift kan det bli. I alle fall sier Oppland ja til det foreløpig.

- Vi har sagt ja til en prøveperiode. Vi har i alle fall ikke motsatt oss at fylkeskommunen kan gi tillatelse til prøvedrift, sier Steinar Fossum.

Til syvende og sist er det politikerne som skal ta endelig stilling til om det blir luftputebåt mellom Gjøvik og Hamar.