Hopp til innhold

– Dette er Norges mest urettferdige veiprosjekt

Dette skiltet med bompengetakster på den nye firefeltsvegen mellom Løten og Elverum ble satt opp uten at ordføreren visste det. Det er stikk i strid med hva kommunen var lovet.

Ordfører i Løten

Marte Larsen Tønseth gleder seg til ny riksvei – men gleden kommer med bismak.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

30. juli åpnes nye riksvei 3/25 gjennom Løten og Elverum. Selv om veiprosjektet ble nesten 1,6 milliarder billigere enn først antatt, har bompengeandelen økt.

Ordfører i Løten, Marte Larsen Tønseth (Sp), mener lokaldemokratiet ble overkjørt da bomtakstene ble bestemt.

Ble ikke hørt

Rv3/25 Løten

Fra 3. august vil det koste deg 43 kroner å passere bommen i Løten.

Foto: Frode Meskau / NRK

I stortingsproposisjon 45 S (2016–2017) heter det:

«Endelig takst- og rabattsystem skal legges frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til»

Men ifølge Tønseth ble taksten for veien satt uten at politikerne i Løten og Elverum ble hørt - stikk i strid med det de har krav på.

– Sånn det legges opp til nå må bilistene betale 90 prosent av regninga. Det må være Norges mest urettferdige veiprosjekt, sier ordføreren.

Staten sparer

Statens Vegvesen har satt rekord i effektivitet, og spart 1,6 milliarder kroner.

– Dette prosjektet har hatt betydelige besparelser og vil bli åpnet 3 måneder før opprinnelig planlagt åpning. Det viser at vi har fått et godt prosjekt med rask gjennomføring og en god pris for samfunnet.

Det skriver statssekretær Ingvild Ofte Arntsen (KrF) i en mail til NRK.

Ingvild Ofte Arntsen

TAR IKKE KRITIKK: Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen (KrF) mener saken er håndtert etter boka.

Foto: Privat

Vegvesenet tilbød egentlig å bygge veien videre i firefelt den siste milen mot Hamar, og fortsatt holde budsjettet, men daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), sa nei.

Pengene skulle tilbake til Staten og brukes på andre samferdselsprosjekter. Pengene blir det altså Staten som sparer på, ikke bilistene.

Staten betaler 10 prosent

Mens fordelingsnøkkelen på nye veiprosjekter er at staten betaler 40 prosent, og bilistene 60 prosent gjennom bompenger, er situasjonen radikalt annerledes på nye RV3/25.

Pengesummen bilistene skal betale har ikke blitt justert ned til tross for innsparingene. Det ender dermed med at bilistene finansierer 90 prosent av veien, mens staten kun betaler 10.

Departementet henviser til en generell ordning som gjelder alle nye veiprosjekt, "tilskudd for reduserte bompengetakster", når de svarer på hvorfor bilistene på RV3/25 må betale så mye.

– Dette prosjektet er en del av ordningen med tilskudd for reduserte bompengetakster, og har fått bompengetakstene redusert med 10 prosent, skriver statssekretæren.

Ordfører ved bompengefundament

Fundamentet til det som skal bli bomstasjon, på nye RV 3/25.

Foto: Frode Meskau / NRK

Ordfører i Løten, Marte Larsen Tønseth, forteller at kommunen har sendt tre brev til samferdselsdepartementet, uten å få svar.

– Vi reagerer på at kommunen ikke har fått mulighet til å komme med lokale innspill. Som for eksempel vurdering av bomfri sidevei, lavere takster og rabattsystemer. Jeg vet om flere pendlere som vurderer egen jobb og bosituasjon nå, sier hun.

Departementet svarer i dag til NRK at de har sendt et svarbrev til Løten. På oppfølgingsspørsmål om når svarer de at det skjedde nå på onsdag.

Det er over en måned etter første brev ble sendt fra Løten, og samtidig straks etter at NRK ba om svar på saken.

I brevet står det at de berørte kommunene har fått anledning til å bli hørt.

Det reagerer Løten-ordføreren sterkt på.

– Vi har aldri fått en invitasjon til en høring, men vi fikk en orientering den 6.juni. Der fikk vi også en beklagelse for at vi fikk den over en måned etter de andre berørte kommunene. Takstene ble ferdig behandla 17.juni, og departementet tar altså feil i at vi ble hørt. For vi ble bare orientert, sier Tønseth.

– Pinlig for regjeringen

Tor Andre Johnsen

Tor André Johnsen kommer med en oppfordring til samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Stortingsrepresentant, og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, Tor André Johnsen (Frp), er kritisk til regjeringens håndtering.

– Dette er pinlig for regjeringen. I alle slike bomsaker skal politisk ledelse bli hørt og informert fortløpende. Det skal ikke sendes ut noe før det er klarert. Og i dette tilfellet kan det umulig ha skjedd, sier han til NRK.

Departementet mener de har gjort det som kreves, og at det å sette bompengetakst ikke krever innspill fra kommunene. Det til tross for at Stortingsproposisjonen altså sier at det skal legges fram for lokalpolitikerne på forhånd.

– Siden takst- og rabattopplegget er i tråd med Stortingets vedtak er det ikke lagt opp til høring av dette, svarer statssekretær Ingvild Ofte Arntsen.

–Klager på vedtaket

Løten-ordførern

Marte Larsen Tønseth gleder seg over fordelene med ny riksvei.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Løten-ordføreren seg til at den nye veien snart kan tas i bruk.

– Det er en veldig fin vei. Dette er virkelig et løft for å knytte regionen sammen. Denne strekningen har vært en belastet trafikkåre i mange år.

Men Tønseth stiller seg fortsatt svært kritisk til hvordan bomtakstene er blitt jobbet frem.

– Lokaldemokratiet er en viktig stemme, og det er vi som får kjenne belastningen det er med bomfinansieringa på kroppen.

Bompengeinnkrevingen starter mandag 3. august. Det er Veidirektoratet som har fastsatt takstene.

De ønsker ikke å kommentere saken.

Løten kommune skriver nå en klage på takstvedtaket til departementet, med mål om å få satt ned bompengeavgiften.