Lom innfører ikke eiendomsskatt

Det blir ikke innført eiendomsskatt i hele Lom kommune fra nyttår. Formannskapet i Lom vedtok dette enstemmig i dag.

Spiterstulen i Lom
Foto: Torvild Sveen / NRK

Loven om eiendomsskatt ble endret i sommer, og innebærer at kommunene kan innføre eiendomsskatt også utenfor "byområder".

Etter endringen gikk  administrasjonssjefen inn for at det skal innføres eiendomsskatt i hele Lom kommune fra 2007.

Enstemmig nedstemt

- Politikerne i Lom mener skattetrykket i kommunen er stort nok og håper i stedet på støtte i statsbudsjettet som blir lagt fram fredag, sier ordfører Simen Bjørgen.

  Hør ordfører Simen Bjørgen snakke om eiendomsskatten

Formannskapet stemte enstemmig mot forslaget om eiendomsskatt i hele kommunen fra nyttår.

Eiendomsskatt siden 1975

Lom kommune har hatt eiendomsskatt i et avgrenset område i Fossbergom siden 1975. Om resten av kommunen hadde blitt illagt eiendomsskatt kunne Lom kommune regnet med om lag 1,5 millioner kroner i ekstra inntekt.

- Vi har store forventninger til statsbudsjettet, og håper at støtten til kommunen vil øke såpass at de "tapte" 1,5 millionene vil bli dekket inn på annet vis, sier Bjørgen.