Lom + Skjåk = tja

Eit stort fleirtal av politikarane i kommunestyret i Lom er positive til samanslåing med Skjåk. 12 av 17 seier ja. I Skjåk er haldninga omvendt. Der seier 4 av 21 nei. Avisa Fjuken har ringt til alle kommunestyrepolitikarane i begge kommuner.