Kommunene får ansvar for ny elbil-avgift

Nye regler gir lokalpolitikere makt til å bestemme hvor mye elbil-sjåfører må betale i bompenger. Trolig blir det store forskjeller rundt om i landet.

El-bil til lading

OMDISKUTERT: Avgifter på elbil har skapt mye diskusjon de siste årene. Nå får kommunene ansvar for å fastsette nye bomavgifter.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Regjeringen har utsatt den varslede økningen i bilavgifter, men omgjør dagens bompengefritak for elbiler. Nå blir det opp til lokalpolitikerne å avgjøre hvor stor avgiften blir.

Stortinget har vedtatt å erstatte den tidligere fritaksordningen for elbiler med en ny rabattordning. Nullutslippsbiler skal ifølge Stortingsproposisjon 87 S ikke betale mer enn 50 prosent av ordinær takst, men hvor stor avgiften blir, er opp til lokalpolitikerne i kommunene og fylkeskommunene som er veieiere.

Er ikke varslet om endringer

Da NRK kontaktet fylkesråden i Hedmark fylkeskommune tidlig fredag ettermiddag var ikke Anne Karin Torp Adolfsen kjent med det ferske regelverket. Kort tid etterpå fikk hun beskjed via en oppdatering på Statens vegvesens hjemmesider.

Politiker på gråten

OVERRASKET: Anne Karin Torp Adolfsen, sier regelverket åpner for en ny politikk rundt elbiler.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

– Det har vært et nasjonalt ønske om fritak tidligere så dette var ny politikk vi må se på. Det ligger nok langt frem på lokale bompengeprosjekter, sier Torp Adolfsen.

Hun vil ikke spekulere i hvor lang tid det vil ta før elbilister må betale bomavgift også ute i distriktene, men viser til at det nye regelverket åpner opp for at lokalpolitikerne kan innføre avgift på allerede eksiterende bomprosjekter.

– Vi kan også vurdere det på eksisterende bomprosjekter, sier hun.

Den siste tiden har bompenger skapt opprør flere steder i landet. Torsdag protesterte flere hundre bilister i hovedstaden mot økning i antall bomstasjoner i og rundt Oslo.

Les også:

Mener det er langt igjen

Elbilforeningen er positive til at det varslede regelverket for bomavgiften nå er klart, men frykter det fortsatt er langt igjen til målet om at alle nybilkjøp skal være nullutslippsbiler innen 2025.

Christina Bu

POSITIV: Christina Bu viser til at markedsandelen for elbiler i dag er på 26 prosent for personbiler og fire prosent for varebiler.

Foto: Aksel Jermstad/Norsk elbilforening

– Vi tror det hadde vært enklest for forbrukerne om vi hadde et likt system i hele landet, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Hun tror det kan bli store forskjeller rundt i om Kommune-Norge.

– Samtidig gir det en mulighet for kommunene som ligger etter i elbil-prosent å bruke dette virkemidlet mer aktivt. Vi har foreslått at det bør være en opptrapping i sammenheng med andelen elbiler, forteller Bu.

– Vil videreføre fordeler for nullutslippskjøretøy

Samferdselsminister Jon Georg Dale bekrefter ovenfor NRK at det er lokale myndigheter som avgjør om det skal kreves bompenger for nullutslippskjøretøy.

Han sier at regjeringen har bedt Vegdirektoratet følge opp Stortingets vedtak om å videreføre fordeler for nullutslippskjøretøy og at Vegdirektoratet informerer nå berørte parter (bompengeselskap, kommuner og fylkeskommuner) om hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Dale sier at dersom det skal innføres slik betaling vil Vegdirektoratet fatte nye takstvedtak. De vil varsle trafikanten før innkrevingen starter opp. Eventuell justering av takster for alle trafikantgrupper, som følge av økte inntekter, vil vurderes i den løpende oppfølgingen av prosjektene.

Les også: