Hopp til innhold

Her løftes jernbanebru på 1200 tonn på plass

De stoppet jernbanetrafikken i fire døgn for å løfte jernbanebru på plass. Da gjorde de Norges tyngste løft innen samferdsel så langt i år.

En 1200 tonn jernbanebru i Brumunddal ble skjøvet på plass ved hjelp av fire vogner med til sammen 88 hjul.

SE VIDEO: En 1200 tonn jernbanebru i Brumunddal ble i løpet av fire døgn skjøvet på plass ved hjelp av fire vogner med til sammen 88 hjul.

– Dette er en teknologisk triumf, sier prosjektleder Bendik Røssevold i Veidekke.

En gammel steinkulvert i Brumunddal ble fjernet, og den nye kolossen i betong og stål ble plassert der i stedet. Prosjektet sikrer bedre vegforbindelse mellom Brumunddal sentrum og den E6-traseen.

– Dette er imponerende

Knut Arild Hareide

IMPONERT: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er imponert over flinke fagfolk.

Foto: Terje Pedersen

– 1200 tonn er et tungt løft, og det er imponerende hva godt verktøy og flinke fagfolk får til, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Selve brua ble bygget 200 meter fra der den skulle stå, og de brukte fire store transportvogner med til sammen 88 hjul for å få på plass den nye brua.

Ny jernbanebru i Brumunddal under montering.

SKYVES: Den nye jernbanebrua skyves her framover med fire selvgående vogner.

Foto: Terje Glad / Veidekke

Årets tyngste løft

Bendik Røssevold

TYNGST: Bendik Røssevold i Veidekke mener løftet er årets tyngste.

Foto: Privat

50 personer var i arbeid døgnet rundt for å gjennomføre den kompliserte operasjonen. Brua er 41 meter lang og åtte meter høy.

– Dette er nok årets tyngste løft innen samferdsel her i Norge. Det har vært kjempegøy å være med på, sier Røssevold.

– I løpet av 93 timer fjernet vi den gamle kulverten og jernbanefyllinga, og flyttet på i alt 9000 kubikkmeter masse. Innenfor det samme tidsrommet ble den nye jernbanebrua plassert, fylt inntil og banetekniske arbeider gjort ferdig.

Hele operasjonen startet natt til lørdag med at togtrafikken ble stanset. Natt til onsdag kunne det første toget passere igjen.

Gravemaskiner i gang for å skifte ut masse under montering av ny jernbanebru i Brumunddal.

NATT OG DAG: Gravemaskiner var i gang natt og dag for å gi plass til den nye store jernbanebrua i Brumunddal. I bakgrunnen skyves den nye brua framover.

Foto: Terje Glad / Veidekke

Krise hvis det hadde blitt forsinket

– Hva var det som kunne gått galt?

– Vi var litt bekymret for grunnforholdene. Vi støtte på litt blåleire, men fikk løst den utfordringen. Det er også litt skummelt med signalkabler som kan bli ødelagt under arbeidet, men det skjedde heldigvis ikke.

Under forberedelsene ble det brukt datasimulering av alle operasjoner. Dermed kunne man forutse hvordan hele prosjektet ville forløpe, og beregne hvor lang tid togstoppen måtte vare.

– Hva hadde skjedd hvis dere ikke hadde blitt ferdig til avtalt tid?

– Det hadde blitt veldig upopulært. Og kostbart for oss. Da ville vi fått mulkt fra første kvarter.

Stein- og grusuttak blir til flomvoller

Røssevold forteller at Bane Nor har planer om gjenbruk av ståldekket fra den gamle brua.

– Vi ønsker gjenbruk av alt. Vi skal bruke de gamle steinene fra brua, og vi skal lage flomvoller i nærområdet fra massene vi har tatt ut.

Det er Sweco som har designet, kalkulert, prosjektert og planlagt brua, mens Sarens gjennomførte selve løfteoperasjonen.

Ny jernbanebru i Brumunddal

FIKS FERDIG: Den ferdige jernbanebrua på plass i Brumunddal.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Flere saker fra Innlandet