LO vil kjempe for Nycomed

Stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) fra Elverum kaster seg inn i kampen for å redde de 192 arbeidsplassene ved Nycomed i Elverum.

Knut Storberget
Foto: Scanpix/NTB

Det var i går sjokkmeldinga kom at Takeda Nycomed vil legge fabrikken i Elverum og flytte produksjonen til Tyskland og Polen. Begrunnelsen er blant annet prispress i bransjen. Det til tross for at Nycomed i Norge har gått med overskudd.

– Gjøre det vi kan

Storberget sier at han nskal gjøre det han kan for å redde arbeidsplassene.

– Jeg reiser til Elverum fredag for å snakke med de tillitsvalgte og får å få en oversikt over situasjonen. Det første vi må gjøre er å få kartlagt situasjonen sier Storberget.

Han vil blant annet sette seg inn i bedriftens lønnsomhet, men ser at det kan bli en hard jobb å snu de japanske eierne.

Storberget varsler at han også ønsker dialog med næringsministeren i saken.

– Uforståelig

Nycomed kan bli lagt ned

192 arbeidsplasser kan forsvinne fra Elverum.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Også LO i Hedmark kaster seg seg inn i kampen for bedriften.

– Vi finner det uforståelig og bekymringsfullt at Takeda Nycomed AS foreslår å legge ned en lønnsom hjørnesteinsbedrift i Hedmark, sier distriktssekretær i LO i Hedmark, Odd Erik Kokkin.

Han finner det sterkt beklagelig at 192 ansatte går en usikker framtid i møte og risikerer å stå uten jobb.

Han stiller spørsmål ved hvor grundige vurderinger bedriften har gjort.

– Vi stiller spørsmål ved hvor grundig prosessen har vært når de tillitsvalgte i bedriften opplever forslaget om nedleggelse som et sjokk, sier Kokkin.

– Må kjempe for bedriften

LO vil ha lokale og sentrale myndigheter på banen.

– De må bidra til at vi unngår nedleggelse av viktige industriarbeidsplasser oi Elverum og Hedmark, og sammen finner løsninger så fabrikken i Elverum også kan bestå i framtida, sier han.