Frykter flere helikopterulykker – vil ha strengere sikkerhetskrav

Norsk Flygerforbund mener flere selskap bryr seg mer om pris enn sikkerhet når de bestiller helikoptertjenester. Nå ber de regjeringen gripe inn.

Helikopterulykke i Sandnes

IKKE SKADET: Piloten av dette helikopteret, som styrtet i Sandnes i april 2020, slapp unna uten skader. LO og Norsk Flygerforbund vil skjerpe kravene til sikkerhet når store selskap bestiller helikoptertjenester.

Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

LO og Norsk Flygerforbund mener flere selskap som bestiller helikoptertjenester ser mer på pris enn på sikkerhet.

De mener flere innlandsulykker med helikoptre kunne vært unngått dersom kravene til sikkerhet hadde vært strengere.

Nå frykter de at det må skje nok en ulykke med fatal utgang før sikkerhetskravene skjerpes:

– Det fokuseres for mye på økonomi og å utføre operasjoner billigst mulig. Det mener vi går utover sikkerheten, sier Jo Bjørn Skatval, leder i Norsk flygerforbunds flysikkerhetskomite.

Høy risiko

LO-forbundet har lenge vært bekymret over ulykkesstatistikken i det som kalles innlands helikoptersektor – det vil si den helikopterkjøringen som skjer over fastlandet.

Risikoen for ulykker her er nemlig høy.

I perioden fra 1953 og fram til september 2019 er det registrert 124 ulykker med innenlands helikoptertrafikk. 62 mennesker har omkommet i disse ulykkene.

Den verste ulykken skjedde 31. august 2019 da seks mennesker døde etter at et helikopter styrtet i Alta.

Skatval mener dagens ordning har store svakheter:

– Store kunder av helikoptertjenester har ikke noe direkte krav om kvalitet på lik linje med for eksempel Luftambulansen. Så lenge EASA (Det europeiske luftfartstilsynet) har godkjent et selskap, så er det bra nok til å operere, sier Skatval.

Mener regjeringen må ta mer ansvar

LO og Norsk Flygerforbund mener regjeringen må gå foran og ta et større ansvar for helikoptersikkerheten.

I november ba de om et møte med olje- og energiminister Tine Bru for å drøfte dette.

Departementet bekrefter i en e-post til NRK at møtet ble avholdt.

Men fordi det er planlagt et oppfølgingsmøte vil de foreløpig ikke svare på om de deler bekymringen til LO og flygerforbundet eller om de synes sikkerhetskravene bør bli strengere.

Jo Bjørn Skatval

STRENGERE KRAV: Jo Bjørn Skatval, leder i Norsk flygerforbunds sikkerhetskomite, mener sikkerhetskravene til selskap som bruker helikoptertjenester må bli langt strengere enn de er i dag.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Skatval mener det bør stilles like strenge krav til selskap som inngår kontrakter for innlands helikopterkjøring som for offshore, der antall ulykker og døde stadig går ned.

Når prisen blir det viktigste

De siste par årene har LO og Norsk Flygerforbund vært i dialog med rundt 100 kommersielle kunder. De møter vekslende forståelse for økte krav om sikkerhet, innrømmer Skatval.

Han mener det er et stort problem at ansvaret smuldres opp når store aktører leier inn en underleverandør, som igjen leier inn et helikopterselskap.

Da blir pris ofte den avgjørende faktoren:

– Det er litt for stor prutevilje hos kundene av helikopterselskap. Det medfører at risikoen for ulykker og tap av menneskeliv faktisk blir høyere.

Sikkerhet først

Men langt fra alle selskap kjenner seg igjen i denne beskrivelsen.

Elvia er Norges største nettselskap og leverer strøm til rundt 2 millioner innbyggere i Oslo, Viken og Innlandet.

De bestiller ofte helikoptertjenester til blant annet inspeksjon av linjenett, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen:

– Vi benytter veilederen for bruk av helikopter i kraftbransjen når vi inngår innkjøp av helikoptertjenester. Da er sikkerhet og HMS det aller, aller viktigste, sier Gregersen.

Cecilie Gregersen, kommunikasjonsrådgiver hos Elvia.

SAFETY FIRST: – Sikkerhet og HMS er langt viktigere enn pris når vi inngår kontrakter med leverandører av helikoptertjenester, sier Cecilie Gregersen, kommunikasjonsrådgiver hos Elvia.

Selv om pris også er med i beregningen når anbud inngås, vil alltid sikkerheten komme først:

– Vi vet at flyging med helikopter i innlandet kan være risikofylt. Nettopp derfor er vi veldig nøye på dette når vi inngår avtaler med leverandører, sier Gregersen.

Lær av offshore

Flygerforbundet er ikke alene om å være bekymret.

I en kronikk i E24 i fjor høst skrev forskere fra Sintef at sikkerhetsarbeidet innenfor innlands helikoptersektor tilsynelatende er satt på vent.

Tony Kråkenes, seniorrådgiver i Sintef

SIKKERHETSFORUM: Tony Kråkenes i Sintef tror at økt samarbeid i et nytt sikkerhetsforum vil kunne bedre sikkerheten for helikopterkjøring innlands.

Foto: Sintef

Men nå skal det etableres et eget sikkerhetsforum for innlands helikoptervirksomhet.

Et slikt forum er for lengst etablert for offshore-flyging. Seniorforsker i Sintef, Tony Kråkenes, mener det er mye å lære av arbeidet her:

– Det er på mange måter to veldig forskjellige sektorer. Likevel bør man kunne finne læringspunkter mellom offshore og innlandsvirksomhet. Det at man har etablert et nytt sikkerhetsforum vil nok hjelpe, tror Kråkenes.