Hopp til innhold

Livfarlige snarveier

På Raufoss har de laget seg en snarvei til butikken, gjennom sikkerhetsgjerdet på jernbanelinja. Lokomotivførerne på Gjøvikbanen er nå livredde for å kjøre ihjel noen.

Hull i gjerdet ved Raufoss-jernbane

Det har blitt et stort problem at folk klipper hull i sikkerhetsgjerdene langs toglinjene. På Raufoss er problemet særlig stort.

Foto: Arvid Torsgaard / Veslemøy Eineteig Christiansen / NRK

– Her hender det ofte at folk løper over toglinja for å komme seg på bensinstasjonen på andre sida, sier lokomotivfører Leif Asbjørn Seegaard.

Livsfarlige situasjoner

Han kjører daglig ruta Gjøvik-Oslo og er like ofte redd for å kjøre ihjel folk.

– Man må være oppmerksom på at folk løper over toglinja, men jeg prøver å ikke tenke for mye på det, da blir dagen uoverkommelig, sier han.

Og det har blitt et stort problem for NSB og Jernbaneverket at folk klipper hull i sikkerhetsgjerdene rundt omkring jernbanestasjonene. Spesielt på Raufoss er situasjonen ekstrem.

– På Raufoss er problemet spesielt stort. Her klippes det hull i gjerdet daglig og det er mye ulovlig og livsfarlig ferdsel, sier Terje Dalbak, sikkerhets- og kvalitetsrådgiver i Jernbaneverket.

NSB kan slå fast at det er folk fra boligfeltet ovenfor som ved bruk av tang har klipt hull gjennom gjerdet og laga seg en snarvei til butikken på andre sida av skinnegangen.

– Raufoss er for oss et skikkelig problemområde, sier trafikksikkerhetssjef i NSB Gjøvikbanen AS, Hans Petter Karlsen.

(Saken fortsetter under TV-innslaget)

Video Hull i gjerdet ved Jernbanen

Lovlig overgang like ved

Nærmeste nabo til jernbanestasjonen på Raufoss er Åse Nilsen. I 86 år har hun bodd slik til at hun har sett dødsulykker og utallige farlige nesten-ulykker. Gang på gang tetter Jernbaneverket igjen hull, men til liten nytte.

– Jeg ser folk som kommer og reparerer hullene i gjerdet i 11-12 tida på dagen. Når ungene er ferdig på skolen i 14-tida er det like ille igjen, sier hun.

I løpet av en strekning på 100 meter fra stasjonen er det laget hull hele åtte steder, det på tross av at det i enden av de 100 meterene er en lovlig overgang.

– Raufoss er ikke et særtilfelle, dette problemet er landsomfattende og alvorlig, sier Karlsen.