Lite rød-grønn idyll i Innlandet

I snart seks år har de tre rødgrønne partiene styrt Norge. Men i Hedmark og Oppland går det ikke så bra.

Rødgrønt samarbeid

Den rød-grønne idyllen har slått sprekker i Hedmark og Oppland.

– Det er litt rart med tanke på hvor godt samarbeidet fungerer hos oss, sier ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen.

Ringsaker er sammen med Gjøvik de eneste kommunene i Hedmark og Oppland som har rent rød-grønt styre. På fylkesnivå har Hedmark fylkeskommune det samme.

– Har alltid vært motstandere

Tradisjonelt har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialisitisk Venstreparti stått sterkt i Hedmark og Oppland.

Anita Ihle Steen

Ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker synes det er rart at ikke flere kommuner i Hedmark og Oppland har rød-grønt styre.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Men tradisjonelt har jo Senterpartiet og Arbeiderpartiet vært hovedmotstandere rundt om i kommuner og fylkeskommuner. Det bryter jo litt med gammel tradisjon å samarbeide, sier Senterpartiets toppkandidat til fylkestinget i Oppland, Ivar Odnes.

I Tynset har de tre rød-grønne partiene hver sin ordførerkandidat. Meningsmålingene gir de tre ganske lik oppslutning. Ordfører Bersvend Salbu fra SV mener derfor det ikke er naturlig med noe felles samarbeid før valget.

I Hedmark fylkesting har de tre rødgrønne partiene fordelt makt og posisjoner seg i mellom. Det lover de å gjøre også etter valget 12. september. I Oppland vil ikke Ivar Odnes være med på noe lignende.

– Det skal vi ta stilling ut fra valgresultatet, sier Odnes.

Står sammen i store saker

Hedmark og Oppland er to av fylkene i landet hvor de tre rød-grønne partiene står sterkest, men det er få eksempler på samarbeid.

– De store viktige sakene er vi faktisk enige om og det fronter vi også innover. Så det kan nok oppfattes som litt rart utad at det ikke er samme konstellasjonsnivå lokalt som nasjonalt, sier Salbu.

Ringsaker kommune er derfor i særstilling.

Ivar Odnes

- Det bryter med gammel tradisjon å samarbeide med disse partiene lokalt, mener Senterpartiets toppkandidat til fylkestinget i Oppland, Ivar Odnes.

Foto: Torvild Sveen / NRK

– Vi har gjennom lang tid snakka godt sammen og sett at det er mange saker vi er enige om. Vi har også sett at dette er noe vi er godt tjent med, sier ordfører Ihle Steen.

Hun ser for seg at samarbeidet fortsetter også etter valget den 12. september.