Lite narko i utlendingfengsel

Ett år etter at Kongsvinger fengsel ble et rent utlendingsfengsel, har narkotikamisbruket gått ned med hele 90 prosent. Det er stikk i strid med spådommene.

Ett år etter at Kongsvinger fengsel ble et rent utlendingsfengsel, har narkotikamisbruket gått ned med hele 90 prosent. Det er stikk i strid med spådommene.

Lite narko i utlendingsfengsel

Kongsvinger fengsel er det eneste rene utlendingsfengselet i landet. Da det ble opprettet for ett år siden, var skepsisen stor både i lokalmiljøet og ikke minst blant de ansatte. Frykten var at det skulle bli et narkoreir.

- Vi har hørt om en del bråk blant annet på asylmottak, men det har heldigvis vist seg å være helt omvendt. Det er mye mindre bråk og mye mindre rus her nå, sier tillitsvalgt i Kongsvinger fengsel, Erik Andreassen.

Bildet bekreftes av urinprøver og kontroller med hund som fengselet gjør.

Se også: Kongsvinger blir rent utlendingfengsel