Lisensjakt på bjørn

Fylkesmann i Hedmark Sigbjørn Johnsen vil ha lisensjakt på bjørn neste år. Dermed kan vanlige jegere gå på bjørnejakt.

Bjørn.
Foto: NRK.

Johnsen kom med nyheten i et møte med sauebønder fra Atna i Stor-Elvdal onsdag.  

En bjørn har trolig tatt hundrevis av sauer i Atndalen i sommer, og kort og ineffektiv jakt på dyret har frustrert bøndene. 

Bjørnen slapp unna

I to korte perioder i sommer var det bjørnejakt i Atndalen etter at fylkesmannen ga fellingstillatelse, men det kommunale jaktlaget lyktes ikke, delvis fordi jaktområdet er stort, og fordi fellingstillatelsene strakk seg til under ei uke.

Da bjørnen på nytt slo til i forrige uke fikk sauebøndene nei til felling av fylkesmannen, og fikk samtidig varsel fra Mattilsynet om at de måtte sanke ned sauene på grunn av store tap til bjørnen.

Sauebøndene etterspurte en mer overordnet politikk, og i et møte onsdag åpnet altså Fylkesmann Sigbjørn Johnsen for lisensjakt på bjørn fra neste høst. 

Menigmann bjørnejeger

I dag er det offentlige jaktlag som har jobben med å felle bjørn det er gitt fellingstillatelse på, men nå skal "vanlige" jegere slippe til.

Folk med tillatelse til å jakte elg og rein kan bli med på lisensjakt på bjørn.

Nå vil Fylkesmann Sigbjørn Johnsen ta opp spørsmålet om lisensjakt med de nasjonale myndighetene.

Ulv
Foto: Reidar Mosland / Scanpix

3 ulver felt under lisensjakt

At lisensjakt på rovdyr kan være effektivt viste ulvejakta i Stor-Elvdal tidlig på vinteren 2005, da tre ulver ble felt.

Problemet da var at to av de felte dyrene var Alfadyr, eller flokkledere, og jakta førte til utraderinga av to ulveflokker i Hedmark.