Leter fortsatt etter 400 sauer i Rendalen

Saueierne i Rendalen er pålagt å sanke inn 2000 sauer etter at ulver skal ha drept over 150 sauer. Fortsatt mangler de 400 sauer.

Sau

SAVNET: Beitebrukerne har fått pålegg om å samle inn 2000 sauer. Fortsatt savner de 400 sauer.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Vi vet ikke om de fortsatt er i live eller om noen er tatt av rovdyr, sier leder i Sølndalen Hamnelag, Finn Mortensen.

I midten av august påla Mattilsynet 11 beitebrukere i Rendalen å sanke inn i underkant av 2000 sauer. Årsaken var at ulv hadde skadet og drept mye sau, og Mattilsynet mente at det var stor risiko for flere rovdyrangrep.

Fra 1. juni til 25 august er det dokumentert at 162 sauer er tatt av ulv i Rendalen. Tallet kan komme til å stige.

Småfly

Ulvetatt sau i Rendalen

TATT AV ULV: Flere ulver skal ha drept sauer i Rendalen i sommer.

Foto: Statens Naturoppsyn

Etter å ha sanket sauer i et par uker mangler det fortsatt flere hundre sauer.

– Jeg håper og tror at det er en kombinasjon og at vi fortsatt vil finne igjen noen dyr. Det er fortsatt folk i fjellet daglig, men den siste uka har vi kun fått inn en håndfull dyr.

Torsdag ble det brukt småfly, først og fremst for å se etter storfe som er på avveie og savnet.

– Vi har sett storfe, men ikke noe sau og da fløy vi over et ganske stort område, så vi må bare håpe at vi finner noen, sier Mortensen.


Flere ulver har tatt minst 200 sauer på utmarksbeite i Øvre Rendalen. Nå tvinges bøndene til å sanke inn sauene.

Krever uttak

Rendalen er utenfor rovdyrsona så i teorien skal det ikke være rovdyr her, men i sommer har flere ulver herjet i saueflokkene. I juni ble en ulv skutt.

Saueeierne krever nå at flere rovdyr bør avlives i vinter ved å tillate jakt på sporsnø.

– Det er jo et politisk spill her. Det er andre som skal bestemme, men jeg håper at de tar det som har skjedd i sommer til etterretning og ikke minst at det blir gjort mer på sporsnø om vinteren. Jeg håper de i hvert fall følger opp det som er sagt så langt om uttak av Osdalsflokken.