Hopp til innhold

Legen tok dommen tungt

Den forvaringsdømte, tidligere overlegen måtte be retten om pause to ganger i løpet av domsavsigelsen. Han tar dommen svært tungt, og anket på stedet.

Svein Tømmerdal, forsvarsadvokat

Svein Tømmerdal er en av forsvarerne til den tidligere overlegen. De meldte i dag at de anker saken.

Foto: Olsen, Linn Cathrin / SCANPIX

Det tok omkring to og en halv time å lese opp dommen. Da sorenskriver Ola Svor omsider var ferdig med gjennomgangen av de 97 sidene var den tidligere overlegen rask med å varsle at han anker saken.

Denne dagen har vært en tydelig påkjenning for domfelte og han har måttet be om å få ta to pauser underveis i domsavsigelsen. Da retten ble hevet forsvant han raskt ut sammen med sine forsvarere. Etter ti minutter kom forsvarerne Tømmerdal og Øie Braute tilbake for å snakke med pressen.

– Med tanke på sakens alvor er det klart at dette er en påkjennelse for domfelte, sier advokat Tømmerdal.

NRK.no følger Legesaken i Hedmark

Få lyspunkter

Og det var en knusende dom som ble lest opp for tingretten i dag. Domfeltes egen forklaring har retten valgt å se fullstendig bort i fra.

– Han forstår ikke hvorfor retten ikke har tatt hensyn til hans forklaring. Han mener dommen uriktig og vil kjempe videre for seg selv, sier advokat Tømmerdal.

De mener dommen er streng, for streng. Det har blitt dratt paralleller til Lommemann-saken, noe advokat Tømmerdal mener er en uriktig sammenligning.

Ser dere noen lyspunkter i det hele tatt i denne dommen?

– Svært få, svarer Tømmerdal.

Statsadvokaten er fornøyd

Krister Øie Braute

Advokat Krister Øie Brute måtte gi mye støtte til sin klient i dag.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX
Thorbjørn Klundseter

Thorbjørn Klundseter var påtalemyndighetens representant under domsavsigelsen.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter møtte i retten i dag som representant for påtalemyndigheten. Han er tilfreds med at retten har fulgt deres vurdering av både vektlegging av bevis og utmåling av straff.

– Vi føler vi har fått så godt som full uttelling i denne saken, sier han.

Påtalemyndigheten har to uker til å vurdere om de ønsker å foreta seg noe i forhold til dommen. Klundseter sier de vil bruke de to ukene til å gå gjennom detaljene.

Også bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen er fornøyd på vegne av de fornærmede jentene i saken. Hun hadde lagt ned påstand om et oppreisningsbeløp på til sammen 2.450.000 millioner kroner, og selv om beløpet den tidligere overlegen har blitt idømt er noe lavere, er hun fornøyd.

– Retten har hørt på mine krav når det gjelder de alvorligste overgrepene, så jeg er fornøyd, sier hun.

Omfattende tiltale

Den tidligere overlegen har stått tiltalt for en rekke lovbrudd. Blant annet overgrep, trusler og utpressing. Han har innrømmet straffskyld på 11 av 77 tiltalepunkter, men har hele tiden hevdet at handlingene var økonomisk motiverte.

Mannen hevder også å ha funnet flere av telefonene som har blitt brukt i en forlatt jernbanevogn og bestemte seg for å videreføre en annen persons verk.

Retten går ikke nærmere inn på denne jernbanehistorien da retten ser helt bort fra den, sa sorenskriver Ola Svor under domsavsigelsen.

Over 20 jenter har blitt kontaktet av en person som har utgitt seg for å være ei jevnaldrende jente og som etter hvert har truet dem til å sende seksaliserte bilder av seg seg via mobiltelefon.

Like mange menn har så blitt kontaktet av en person som har utgitt seg for å være ei jente. Denne «jenta» har sendt seksualiserte bilder av seg selv til mennene og mennene har gjort det samme tilbake. «Faren» til «jenta» har så tatt kontakt med mennen og presset dem for penger.

NRK.no følger Legesaken i Hedmark

Flere saker fra Innlandet