Legen er dømt til ti års forvaring

Den tidligere legen fra Hamar er dømt til ti års forvaring med en minstetid på sju år. Han fradømmes også retten til å jobbe som lege eller annet helsepersonell på ubestemt tid. Tiltalte anket på stedet.

Tinghusmontasje

Nå faller dommen mot den tidligere overlegen som er tiltalt for blant annet overgrep, trusler og utpressing

Foto: Linda Vespestad/Bjørn Opsahl / NRK

Sorenskriver Ola Svor leser nå opp dommen mot den tidligere overlegen fra Hamar. Dommen er i samsvar med aktors påstand om ti års forvaring, med en minstetid på sju år.

Videre fradømmes han retten til å arbeide som lege eller annet helsepersonell på ubestemt tid.

De 22 jentene som er fornærmet i saken er idømt en oppreisning på tilsammen 1.850.000 kroner, og 12 menn får en erstatning på tilsammen 554.000 kroner.

– Tingretten fester på ingen måte lit til tiltaltes forklaring om at han fant tre telefoner i en jernbanevogn , sier Sorenskriver Ola Svor.

Han legger til at retten ikke går nærmere inn på denne jernbanehistorien da retten ser helt bort fra den. Legen hevder å stå bak hendelsene fra vinteren 2007 og senere. Retten legger til grunn at han kan ha begynt så tidlig som i 2003.

NRK.no følger Legesaken i Hedmark

– Stor fare for gjentakelse

Forvaringsdom kan kun gis i tilfeller der gjentagelsesfaren er stor. Sorenskriver Svor mener i dette tilfellet det er svært stor fare for at tiltalte skal gjøre flere seksualforbrytelser.

– Han har vist overraskende liten forståelse for hvordan det han har gjort har påvirket jentene. Det er også påfallende at han ikke har erkjent straffskyld for flere forhold.

Sett sammen med de sakkyndiges uttalelser om at det vil ta minst 5-10 år å behandle personlighetsforstyrrelsen han har, mener tingretten at kravene for å ilegge en forvaringsdom er oppfylt.

– Vi kan ikke se noe som virker formildende, sier Svor.

bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen, Rune Otterstad og Thorbjørn Klundseter

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen, politiførstebetjent Rune Ottterstad og statsadvokat Thorbjørn Klundseter hørte med stor interesse på domsavsigelsen.

Foto: Linn Cathrin Olsen / Scanpix

Dømmes på alle punkter

På rettsakens første dag innrømmet den tidligere overlegen straffskyld på 11 av 77 punkter. Tingretten har imidlertid ingen tillit til hans forklaring og dømmer ham på alle punkter.

– Jentenes forklaringer er svært troverdige, og de støttes opp av flere andre bevis – blant annet bilder, tekstmeldinger og datatrafikk, sier Svor.

Særlig omstendighetene rundt to av jentene sees på som særdeles skjerpende:

– Dette grenser opp mot voldtektsbestemmelsene, sier Svor.

Retten legger til grunn at den tidligere legen har opprettet et tillitsforhold til jentene, for så å utnytte seg av dette.

– Det er særdeles skjerpende å utnytte en 12-årings usikkerhet på den måten, sier Svor.

Sterkt preget av dommen

Den tidligere overlegen sitter mellom forsvarerene Øie Braute og Tømmerdal. Han er blek og tydelig preget av dommen som leses opp. I det sorenskriveren går nærmere inn på detaljene rundt noen av overgrepene, sukker han tungt.

På spørsmål fra sorenskriveren om det går bra med tiltalte, svarer advokat Tømmerdal:

– Nei, det går ikke bra.

Retten tar en 15-minutters pause fra domsavsigelsen for å la tiltalte ta seg inn.

Benekter nesten alt

Gjennom fire uker i retten har vi blant annet hørt vitnemål og dommeravhør fra over 20 unge jenter. De forteller om hvordan de fikk tekstmeldinger fra en person som utgav seg for å være ei jevnaldrende jente. I begynnelsen var det hyggelig, men så begynte «hun» å true dem til å sende seksualiserte bilder og videoer av seg selv.

Den tiltalte mannen innrømmer å ha stått bak tekstmeldingene til ni av jentene. Han har imidlertid sagt at hans handlinger hele tiden har vært økonomisk motivert. Bildene av jentene brukte han for å presse penger av menn – noe han skal ha lykktes dårlig med.

Han innrømmer å ha mottatt penger fra èn mann, men benekter å stå bak utpressingen av de 20 andre.

Har flere diagnoser

Psykolog ved St. Olavs hospital, Jim Aage Nøttestad, og spesialist i psykiatri, Michael Setsaas, har gjennom flere møter i løpet av de første månedene i 2011 gjort en vurdering av den tidligere overlegen fra Hamar.

I løpet av rettsforhandlingene har de imidlertid sett og hørt så mye at de så seg nødt til å levere en ny faglig vurdering.

– Etter å ha hørt hans vitneprov, de fornærmedes forklaringer, sett bilder, video og andre bevis, måtte vi gjøre en tilleggsvurdering, sa Nøttestad under rettsforhandlingen.

De sakkyndige mener tiltalte er likegyldig, og at han mangler empati og forståelse for andres følelser. De mener han bebreider andre, og legger ansvaret for det som skjer på ytre forhold, mens han selv bare er «snill og god».

De har kommet fram til at legen oppfyller kravene for tre forskjellige diagnoser: Dyssosial personlighetsforstyrrelse, sadomasicisme og pedofili.

NRK.no følger Legesaken i Hedmark