Ville trolig gitt Karin Andersen sykmelding

Lege Karin Frydenberg ved Skreia legesenter ville trolig gitt Karin Andersen (SV) en sykmelding selv om hun ikke var syk. Hun mener likevel ikke hun er for slepphendt med sykmeldinger.

Created by InfoDispatcher

Lege Karin Frydenberg ville trolig ha gitt Karin Andersen en sykemelding.

En undersøkelser ledet av Professor Rolf Rønning ved Høgskolen i Lillehammer viser at over halvparten av alle sykmeldinger skyldes sosiale årsaker og ikke at folk er syke. Stortingsrepresentanten fra SV fortalte til NRK at hun var borte fra jobben i barnehagen i 14 dager på grunn av en skilsmisse.

Bare gråt og gråt

Stortingsrepresentanten fra SV kastet seg torsdag inn i debatten om det er for lett å få symelding. Hun fortalte sin egen historie:

Karin Andersen

Karin Andersen SV sjukemeldte seg i 14 dager etter en skilsmisse.

Foto: Stig Weston / SV

– Selv var jeg sykmeldt i to uker da jeg ble skilt. Jeg kunne jo ikke gå der og grine? Jeg var ikke syk, men hadde blitt det hvis jeg ikke hadde fått tid til å få hodet over vannet og samle meg. Jeg jobbet i en barnehage den gangen. Og da må man være til stede for barna og foreldrene, ikke gå rundt å gråte, sa Karin Andersen.

Lege Karin Frydenberg ved Skreia legesenter sier at det er vanskelig for en utenforstående å vurdere Andersens situasjon der og da.

– For noen kan det kanskje være riktig å si at man ville blitt deprimert, man ville ikke greid jobben i den situasjonen. Hun beskriver at hun satt og gråt hele tida, man vil jo kalle det en depresjonsfølelse, sier Frydenberg.

Ikke for slepphendt

Frydenberg synes likevel at det absolutt høres ut som et problem at over halvparten av alle sykmeldinger skyldes sosiale årsaker.

– Men jeg kjenner meg ikke igjen i det i min egen praksis, sier Frydenberg.

Hun opplever imidlertid ofte at folk kommer til henne og sier at de er ute av stand til å gå på jobb fordi de ikke klarer å fokusere på jobben: De er slitne og deprimerte.

– Men hvis folk kommer til deg og sier at de ikke orker å arbeide fordi de er midt i en skilsmisse, hva svarer du da?

– Da svarer jeg at jeg ikke kan sykmelde deg på grunn av en skilsmisse eller at du er sliten. Men jeg kan sykmelde deg hvis du har blitt syk av det, forklarer Frydenberg.

– Kan sykmelde for depresjon

Hun legger til at depresjon er nettopp en slik medisinsk diagnose, men avviser ikke at hun kan ha sykmeldt folk der sosiale grunner er en medårsak til sykmeldinga.

– Og det må jo sies at det er en sykdom når du er så sliten at du ikke klarer å stå opp av senga, sier legen.

Legen ser det ikke som sin oppgave å være et slags politi eller å være streng.

– Jeg ser på meg selv mer som en samtalepartner. Jeg vil forstå pasienten som kommer til meg og har et problem, sier hun.

Men hun tar alltid en samtale først.

– Det kan ofte ende med en delvis sjukemelding, sier hun.

Frydenberg har likevel opplevd at begrunnelsen for at pasienten kan ønske en sykmelding er for tynn.

– Da hender det jeg presser pasienten, men det er vanskelig å unngå sykmelding på en som overhodet ikke er motivert for å jobbe.

Undersøkelse viser at sykemeldte er strengere på hva de kan gjøre i sykemeldingsperioden enn andre.