Lege: – En kynisk utnytting av gravide kvinner

Gynekolog Ottar Rekkedal hos Mjøskirurgene mener ultralydapparater til hjemmebruk kan være skadelig for fostre.

Ottar Rekkedal

Gynekolog Ottar Rekkedal hos Mjøskirurgene, er skeptisk til Angelsound. Han mener det utnytter de gravides trang til å beskytte sitt ufødte barn.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

– Jeg mener at disse produktene ikke har noen annen hensikt enn at noen skal tjene penger på gravides ønske om å beskytte sitt ufødte barn, sier gynekolog Ottar Rekkedal.

Han sier at man ikke vet om disse hjemmeapparatene er farlige eller ikke.

– Det kan være ufarlig, men vi vet det ikke. Og føre-var prinsippet er at da utsetter vi ikke dette fosteret for noe som kan skade fosteret, sier han till NRK.

Helene Libæk er enedistributør av hjemme-ultralydapparatet AngelSounds i Norge. Hun mener at det apparatet er helt trygt å bruke. Libæk medgir at ultralyd ikke bør brukes mer enn nødvendig, men vil ikke at leger og jordmødre skal ha monopol på hjertelyden. Hun er overrasket over at det stilles spørsmål rundt sikkerheten.

– Det er ingen forskning som viser at dette er skadelig. Det er ingen forskjell på det apparatet legene bruker og det man bruker hjemme. Det er bare litt færre finesser på det til hjemmebruk, sier Libæk.

Kynisk utnyttelse

AngelSounds

ULTRALYDAPPARAT: På nettsiden til selskapet AngelSounds tilbys flere ulike modeller av ultralydapparater til privat hjemmebruk.

Libæk mener at hjemmeapparater er betryggende for mange gravide som føler seg usikre på om alt er bra med fosteret. Hun opplevde selv en trygghet da hun brukte ultralydmaskinen som gravid, og hun vil at andre kvinner skal få samme betryggelsen ved å høre hjertelyden.

– Doppelen var en sikkerhet for meg da jeg var gravid. Jeg fikk en bekreftelse på at alt var greit uten å renne ned dørene hos lege eller jordmor, sier Libæk.

Gynekolog Ottar Rekkedal mener derimot at de som selger slike apparater bare utnytter gravides behov for å passe på sitt ufødte barn.

– Det er en kynisk utnytting av gravide kvinner som jeg finner skamfull, sier han.

Unødvendig

Sykehuset Innlandet er i likhet med gynekologen ikke spesielt begeistret for ultralydmaskinene som er beregnet til hjemmebruk. Stian Vestad er avdelingsleder ved kvinneklinikken i Lillehammer og mener produktet er unødvendig.

– Vi har en anbefaling at hvis de ikke kjenner liv, så skal de kontakte lege, jordmor eller fødeavdelingen. Det er ikke vår anbefaling at man kjøper seg noen ekstra instrumenter for å følge med hvordan barnet har det, sier Vestad.

Helene Libæk sier hun ikke forstår hvorfor legene er så skeptiske til hjemmeapparatene.

– Jeg føler at det er tatt litt ut av løse lufta det at disse apparatene er så farlige. Vi har både CE-godkjenning og FDA-godkjenning av produktet vi selger, så dette er noe vi kan stå inne for å distribuere, sier hun.