Hopp til innhold

Leder for Norges «glemte» jernbanestrekning støtter utbygging i nord

– Jeg vil selvfølgelig ha en oppgradering av Rørosbanen, men jeg ser ikke at det er en motsetning.

Ordfører på Røros, Isak Veierud Busch.

Isak Veierud Busch er ordfører i Røros og leder for Jernbaneforum Rørosbanen. Han ønsker Nord-Norgebanen hjertelig velkommen.

Foto: Sara Høines / NRK

– Vi må få langt mer gods over fra veg til bane. Da er det helt riktig å utrede Nord-Norgebanen, sier Isak Veierud Busch.

Han er ordfører i Røros kommune og representerer Arbeiderpartiet. Men han er også leder for Jernbaneforum Rørosbanen, en bane som gang på gang har opplevd å bli prioritert ned i statsbudsjetter og transportplaner.

– Jeg mener hele jernbanenettet må ses som en større enhet. Jeg ser ingen motsetning mellom å oppgradere Rørosbanen og å bygge jernbane i nord, sier han.

Ser på jernbanenettet som en helhet

Rørosbanen var den første jernbanen i Norge som bandt Østlandet sammen med Trøndelag. Den strekker seg fortsatt Fra Hamar i sør, til Støren i nord og trafikkeres av dieseldrevne lokomotiver.

Forslagene til oppgradering og elektrifisering av strekningen fyller trolig en hel skuff i samferdselsdepartementet. Få av dem har blitt noe av.

– Både Rørosbanen og Trønderbanen har hatt mange tilbakeslag. Men jeg mener jernbane er viktig for hele landet. Selv om jeg er usikker på hvilke konsekvenser dette kan få for andre strekninger, mener jeg jernbanenettet må ses som en helhet, sier Veierud Busch.

Regjeringa har vært tydelige på at de er misfornøyd med Stortingets vedtak om å realisere planene om jernbane i nord. Samferdselsminister Knut Arild Hareide gikk så langt som å kalle det «et uansvarlig vedtak».

– Skal vi få til en jernbane i Nord-Norge så må vi i realiteten stoppe arbeidet InterCity, Trønderbanen eller banen på Vestlandet, sa han til NRK tirsdag.

– Det får samferdselsministeren stå for, men slik jeg ser det behøver ikke Nord-Norgebanen gå på bekostning av andre jernbaneprosjekter, sier Veierud Busch.

Fra Nord-Norge til Europa, via Røros

Det er nesten 700 kilometer fra Rørosbanens nordligste punkt til Fauske. Så hvorfor skal en ordfører i brytningspunktet mellom Østerdalen og Trøndelag bry seg?

– Jeg prøver å se det i en større sammenheng. Jeg ser gjerne at varer fra Nord-Norge fraktes via Rørosbanen og ut i Europa, sier han.

Han mener elektrisk jernbane er en forutsetning dersom vi skal nå klimamålene våre.

– Norge ligger langt etter mange land i Europa når det gjelder jernbane. Å satse på elektrisk jernbane er en åpenbar løsning for å få ned utslippene.

Slik mener han Nord-Norgebanen blir en del av et omfattende jernbanenett som kan frakte store mengder gods i framtida.

– Må først fullføre det vi har lovet

Når pengene skal deles ut til samferdselsprosjekter, er det ikke ubegrenset av dem. 100 milliarder kroner til bygging av jernbane i nord, vil få konsekvenser av en eller annen art. Det er derfor stor politisk uenighet om prioriteringen av gigantprosjektet i nord.

Stortingskandidat for Innlandet Høyre, Anna Molberg

Anna Molberg er stortingskandidat for Høyre i Hedmark. Hun vil prioritere påbegynte prosjekter før nye prosjekter settes i gang.

Foto: Privat

– Først og fremst er det ekstremt dyrt og det er til nytte for ganske få. Vi har store prosjekter på gang og dem må vi ferdigstille først, sier Anne Molberg, som er førstekandidat på stortingslista til Høyre i Hedmark.

Hun mener både behovet og prisen må utredes bedre.

– Vi må fullføre det vi har lovet. Skal vi ha dobbeltspor til Hamar og to tog i timen til Lillehammer innen 2034, kan vi ikke sette i gang prosjekter vi ikke vet om det egentlig er behov for, sier hun.

Flere saker fra Innlandet