Lav ledighet, høy vikarmangel

Lav arbeidsledighet gir høy vikarmangel.

Pleie- og omsorg
Foto: Janerik Henriksson/Scan-Foto, FLT-PICA, Janerik Henriksson, code 50010

Varsler om stor vikarmangel

Fylkesdirektør i NAV Hedmark, Bjørn Lien, sier arbeidsgiverne har en stor utfordring foran seg for å få feriekabalene til å gå opp. Kommunenes rådmenn Lien har snakket med, melder om stor etterspørsel fra både kommunale og private bedrifter.

Være kreativ - start tidlig

Mange arbeidsgivere er allerede sent ute, og Lien mener en må være kreativ og tidlig ute for å sikre seg folk. Han råder bedriftsledere til å spørre sine egne ansatte om noen i familien kan være aktuelle, eller om de kjenner andre i bekjentskapskretsen.

Et annet råd er å oppsøke utdanningsinstitusjoner og skoler for å hanke inn studenter og annen ungdom til sommerjobbene.

Kritisk for helse- og omsorgssektoren

Den store bøygen er å få tak i folk til pleie- og omsorgssektoren. Der trengs det både faglært og ufaglært arbeidskraft til flere skift gjennom døgnet. Lien råder ledere for pleie- og omsorgsinstitusjoner til spesielt å ta kontakt med de skolene som har linjevalg for helse- og omsorg. Der vil en kunne finne motiverte elever som er villig til å tjene penger og få seg praksis.