1 av 3 har opplevd trusler på jobb

En av tre legevaktansatte har opplevd trusler og ved 70 prosent av legevaktene har kun en person på jobb hele eller deler av døgnet. Det er bekymringsfullt, mener forsker.

Oda Lunderbye-Wasa og Anita Hellberg

Oda Lunderbye-Wasa og Anita Hellberg ved Glåmdal legevakt og sjukehuset i Kongsvinger kjenner til tilfeller hvor ansatte har blitt truet.

Foto: Vera Wold / NRK

– Vi har hatt episoder her, men da er det hovedsakelig legen alene. Vi har jo situasjoner som kan oppleves truende for sjukepleiere også, som er inne sammen med lege eller alene, det har vi jo.

Oda Lunderbye-Wasa har jobbet ved Glåmdal legevakt i halvannet år. Hun har ikke opplevd fysisk vold, men kan fortelle om trusler via telefon.

Hun føler seg trygg på jobb. Det gjør også avdelingsleder for akuttmottaket ved sjukehuset i Kongsvinger og legevakta, Anita Hellberg. De har stille alarm og et godt system rundt seg. Men det kan tidvis bli nødvendig å tilkalle politiet.

– Ikke ofte, men det har hendt. Da kommer politiet og vi får den assistansen vi trenger fra dem, forteller Hellberg.

– Ekstra sårbare

En tidligere studie ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin viser at en av tre ansatte ved legevaktene har vært utsatt for vold. Den nye studien omfatter alle legevaktene i landet og viser at 70 % av dem har en person aleine på jobb hele eller deler av døgnet.

Det synes forsker og leder av kompetansesenteret, Tone Morken, er bekymringsfullt, fordi de små legevaktene har mindre sikkerhetstiltak og opplæring. Dermed er også risikoen for vold større.

– Hvis vi tenker sikkerhet for dem som jobber der, er det bekymringsfullt. De fleste legevakter har en alene på vakt hele eller deler av døgnet. De minste legevaktene har også mindre av andre sikkerhetstiltak, som alarmer, opplæring i behandling av truende situasjoner og mulighet til å ta med en person om man skal rykke ut til en ukjent adresse.

Kombinasjonen rus og psykiatri utløser ofte de voldsepisodene som det meldes fra om.

– Sannsynligheten for at en er alene når noe oppstår er ganske stor. Hvis de kommer opp i situasjoner som oppleves truende, for eksempel en rusa pasient som er voldelig, har en ingen å tilkalle i det øyeblikket. Da er man ekstra sårbar.

Avstand en utfordring

Morken mener det er på høy tid at man tar tak i problemet.

– Man bør se på organiseringa og sørge for at man har en så robust organisasjon at rammebetingelsene, både med tanke på sikkerhet og andre forhold, er så gode at de ivaretar de som skal jobbe der, sier Morken.

Engerdal er en av kommunene som kun har en lege på vakt.

– Den største utfordringen er hvis det skulle komme uheldige episoder. Vi ligger langt unna politivakt og skulle det skje noe, kan vi risikere at det tar lang tid før politiet er på plass, sier rådmann Håvard Haug.

– Vi har hatt en pasient som har blitt vanskelig og i det tilfellet var nærmeste politivakt i Våler, halvannen time unna før de kunne være på plass. Da måtte vi finne en annen løsning for å ordne opp.