Latviske skuespillere på luselønn

Latviske skuespillere tjener 30 kroner timen under Tylldalspelet ved oppsettingen i Oslo.

 

Latviske skuespillere blir hyret inn under årets Tylldalspel "Bak lengste mil". Forfatteren Ola Jonsmoen fra Alvdal, sier til NRK at han synes det er kunstnerisk spennende med latviske skuespillere, men synes lønna de får er dårlig.

Økonomien bestemmer

Det er en gruppe norske scenekunstnere som kaller seg Project Tynset som står bak prosjektet. Pressetalsmann Sten Inge Jørgensen sier til Dagbladet at støtten fra Norsk Kulturråd ikke dekker kostnadene til oppsettingen. Derfor brukes heller ikke norske skuespillere. 

Støtten fra kulturrådet er 270.000 kroner. 

- Skulle vi benyttet norske skuespillere måtte denne summen være dobbelt så stor.

Det latviske teamet koster 100.000 kroner, og består av seks skuespillere, scenograf, lys- og lyddesigner og regissør.

Sosial dumping

Agnete Haaland er leder av Norsk Skuespillerforbund.  Hun mener det er en skandale at latvierne blir så underbetalte.

- Dersom det er slik at økonomi er hovedmotivet i prosjektet, må kulturrådet vurdere om de skal støtte slik form for sosial dumping. Det finnes ingen tariffavtale for såkalte frie scenekunstnere. Men 30 kroner timen er allikevel skammelig dårlig, selv om dette er godt betalt i forhold til hva de ville ha tjent i hjemlandet. De arbeider tross alt i Norge, sier Haaland.

Skuespillerforbundet vil nå ta saken opp med kulturrådet.

- Det er bedre at kulturrådet støtter skikkelig opp om de prosjekter som blir prioritert. Da får heller færre prosjekter få støtte, mener Haaland.

Jørgensen bekrefter at det er økonomiske årsaker som er hovedpoenget for prosjektgruppa.

- Samtidig får vi profesjonelle skuespillere, med erfaring fra nationalteateret i den latviske hovedstaden Riga, sier Jørgensen.

Agnete Haaland synes dette er trist for den frie scenekunsten.  Hun bekrefter at de nå vil diskutere om de skal stoppe slike prosjekter i framtiden. 

- Hittil er ingen prosjekter blitt stoppet i Norge innenfor fri scenekunst, men både i Sverige og Danmark har de gjort det.  Denne diskusjonen må ta her i Norge også, sier Haaland.

Oppsetningen settes opp i Oslo, og har premiere 20. april.