Landsbyen som ble en metropol på linje med New York og Paris

En liten bedrift på Flisa satte landsbyen på verdenskartet.

Traktor i Flisa sentrum.

Flisa er langt fra noen verdensmetropol. Men det kunne man tro hvis man eide en globus fra Sagerud globusindustri.

Foto: NRK

13 mil nordover fra Oslo, litt øst og oppover, ligger Flisa. En liten landsby i Åsnes kommune, på grensa til Sverige.

I 2019 bodde 1624 innbyggere her.

Men vokste du opp for noen tiår siden og eide en globus som var laget av Sagerud globusindustri, kunne du få inntrykk av noe helt annet.

Da var nemlig Flisa likestilt med verdensmetropoler som New York, Paris og London.

Betalte 10 kroner i måneden i to år

Da Finn Sagerud fra Flisa i Åsnes for 60 år siden startet opp globusbedriften, var det ikke mange som kjente til den lille bygda.

Idéen til globusbedriften kom etter at Finn Sagerud kjørte småfly på oppdrag fra næringslivet. Han skjønte fort at folk var interessert i å se jorden fra fugleperspektiv.

Finn Sagerud med en av globusene.

Finn Sagerud med en av globusene.

Foto: Stein S Eide / NRK

Dermed var bedriften et faktum, og globusene ble raskt populære.

– Alle de første 1000 globusene solgte jeg på avbetaling for 10 kroner i måneden. Vanlige mennesker brukte to år på å betale en globus, fortalte Finn Sagerud da han ble intervjuet av Norge rundt om suksessen i 1993.

Selges fortsatt på det åpne markedet

Flisa på globusen

Flisa ble satt på verdenskartet takket være denne globusen.

Foto: Stein S Eide / NRK

Nå er gründeren gått bort, men globusene lever fortsatt og er blitt et samleobjekt.

Rundt et bord på Flisa sitter barna til Finn Sagerud. Aud Christensen, Anita Sagerud og Finn-Erik Sagerud ser i gamle avisutklipp og reklameartikler for globusbedriften.

– 60 år etter at bedriften ble startet opp så er globusene ettertraktede samleobjekter, sier Aud Christensen.

– Nå ser jeg at noen har lagt ut globusen til slags for 1900 kroner, skyter søsteren Anita Sagerud inn.

Aud Christensen (fv) Anita Sagerud og Finn-Erik Sagerud ved noen av de første globusene der Flisa står uthevet med samme skriftstørrelse som verdens hovedsteder.

Aud Christensen (fv) Anita Sagerud og Finn-Erik Sagerud ved noen av de første globusene der Flisa står uthevet med samme skriftstørrelse som verdens hovedsteder.

Foto: Stein S Eide / NRK

100 ansatte – solgte i flere land

Den siste globusen ble produsert i 1999 av det som i flere tiår var hjørnestensbedriften i bygda.

– På det meste var det ansatt 75 stykker på fabrikken, og 25 selgere som gikk og banket på dører rundt om i hele Norge, forteller Aud Christensen.

Hvor mange eksemplarer som ble solgt er ikke barna sikre på. Men i et avisutklipp har de lest at over 400.000 eksemplarer ble solgt.

Også utenfor Norges landegrenser ble globusene populære.

– De ble solgt i Sverige, England, Irland og USA, blant annet, forteller Finn-Erik Sagerud.

Globus produsert av Sagerud globusindustri

En av de ettertraktede globusene produsert av Sagerud globusindustri.

Foto: Stein S Eide / NRK

Innbyggerne fikk økt selvbilde

Globusene satte ikke bare Flisa på kartet. Det førte til at innbyggerne også fikk mer stolthet over hvor de kom fra.

Mats Sparby er gårdbruker i Åsnes kommune. Han husker godt at han som barn satt og snurret på globusen, mens han så at hjemstedet sto sammen med verdens største byer.

– For oss som vokste opp på Flisa og så det på globusen så trodde du at Flisa var verdens navle. Så det var en liten nedtur da du så at det fantes globuser uten Flisa på, ler Mats Sparby.

De tre barna til Finn Sagerud skulle ønske faren fikk oppleve at globusene fortsatt omsettes ute blant folk.

– Vi er kjempestolte. Hadde pappa sett at globusen fortsatt levde og ble solgt, så hadde han vært kjempestolt, sier Anita Sagerud.

Sagerud globusindustri

Sagerud globusindustri