Hopp til innhold

Ny klimakalkulator skal hjelpe bøndene med å kutte utslipp

Landbruket lanserer ny teknologi for å kutte utslipp. De håper det kan forhindre kutt i kjøttproduksjonen.

Melkebonde og kornprodusent Asbjørn Hagene

Bonde Asbjørn Hagene tror klimakalkulatoren kan bli et nyttig verktøy.

Foto: Frode Meskau / NRK

CO₂ i atmosfæren
417.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

– Her har du mine klimautslipp, for eksempel. Her har du storfe, som utgjør den store delen av utslipp. Så har du planteproduksjon her.

Melkebonde og kornprodusent Asbjørn Hagene peker på grønne og gule søyler på dataskjermen. Han er blant de første i landet som har fått teste landbrukets nye klimakalkulator.

Her kan bønder laste opp data fra sin produksjon. Tilbake får de informasjon om hvordan de kan kutte utslipp, helt tilpasset sin egen gård.

Bonde Asbjørn Hagene viser frem klimakalkulatoren.

Asbjørn Hagene viser frem klimakalkulatoren.

I første omgang er det bønder som driver med kumelk, korn og gris som kan bruke kalkulatoren, men planen er at alle landets bønder skal få tilgangen innen få år.

Kumelk står i dag for en tredel av utslippene fra norsk matproduksjon, ifølge Nibio. Svinekjøtt står for 5 prosent, mens vegetabilsk mat står for under 3 prosent av utslippene.

Hagene tror det å kunne sammenligne med andre bønder som produserer det samme som ham, blir et viktig verktøy for å kutte utslipp.

– Hvis jeg ser at de har mindre utslipp når de produserer korn, hva kan jeg da gjøre for å endre det? Det syns jeg er en god måte å bruke denne kalkulatoren på. Du kan lære av de som er flinkere enn deg. Det er vi flinke til i norsk landbruk.

Bjørn Gimming, bonde og styreleder i Klimasmart Landbruk

Bjørn Gimming har jobbet med landbrukets klimakalkulator i flere år.

Foto: Milana Knezevic / NRK

Det er landbruket selv som står bak kalkulatoren, med støtte fra staten. Bjørn Gimming, bonde og styreleder i Klimasmart landbruk, har jobbet med teknologien i over fire år. Han har stor tro på løsningen.

– Det er veldig mange ting jeg gjør i driften som vil ha betydning for om utslippene går opp eller ned. Det å vite hvilke ting jeg skal endre på i min drift er helt avgjørende om vi skal lykkes med klimajobbinga. Kalkulatoren gir meg kunnskap om hvor jeg vil få størst effekt om jeg gjør forbedringer i driften på min gård.

Kontroversielle kjøttkutt

Den siste tiden har det vært mye diskusjon om hvordan landbruket skal kutte utslipp. I den store rapporten Klimakur 2030, forslo fageksperter kutt i forbruk og produksjon av kjøtt som et av de viktigste tiltakene. Det kan kutte utslipp tilsvarende nesten 3 millioner tonn CO2, ifølge rapporten.

Men mange i landbruket var kritiske til tiltaket. De laget sin egen klimaplan.

– Klimakalkulatoren er det første og viktigste tiltaket i landbrukets egen klimaplan, som er et alternativ til det som klimakur la frem. Vi er opptatt av at vi skal redusere utslippene fra matproduksjon, men vi skal ikke redusere matproduksjon, sier Gimming.

Natur og Ungdom er enig i at Norge må produsere mer mat for mindre utslipp, sier leder Therese Hugstmyr Woie.

– Vi er opptatt av at politikere må bruke større politiske virkemidler for å endre hva vi produserer, og kutte utslipp samtidig som vi utnytter norske ressurser bedre. Klimakalkulatoren er likevel et viktig virkemiddel for at bonden selv kan ta i bruk tiltak som passer til sin gård.

Nye klimatiltak fra Regjeringen

Rotevatn tror klimakalkulatoren kan bidra til store utslippskutt i jordbruket.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Regjeringen jobber nå med sin store klimaplan, som skal vise hvordan Norge skal halvere utslippene innen 2030. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil ikke enda ikke si om kjøttkutt blir en del av planene.

– Hvorvidt en produserer mye rødt kjøtt eller mer frukt og grønt, har mye å si for klimagassutslippene. Men det er også andre ting som betyr noe. For eksempel måten du drenerer eller gjødsler på. Jeg tror nok klimakalkulatoren først og fremst blir et viktig verktøy i så måte. Og det kan i seg selv bidra til store kutt i jordbrukssektoren.

Håper bøndene bruker kalkulatoren

Gimming er klar på klimakalkulatoren er et komplekst prosjekt, og det vil ta tid før teknologien fungerer optimalt. Likevel mener han det er klar til å brukes fra i dag. Det er frivillig, men han håper mange bønder vil bruke kalkulatoren.

– Det er prosess som går fra bunnen og opp, istedenfor fra toppen og ned. Her gir vi bonden et verktøy vi håper skal inspirere og motivere bonden til å gjøre tiltak på egen gård.

Flere saker fra Innlandet