Landbruket blir øst-europeisk

Det norske landbruket er i ferd med å bli et øst-europeisk landbruk. Tall fra Økonomisk Rapport viser at nær en tredjedel av gårdsarbeidet nå gjøres av polakker og baltere.

Kyr på beite. Her kalver av rasen Hereford
Foto: Knut Fjelstad / Scanpix

Gårdbruker på Skreia, Per Odd Gjestvang mener dette kan føre til at vi glemmer hvordan norsk landbruk skal drives.

Nesten alle grønnsaks-gårdbrukerne i hans område bruker østeuropeisk arbeidskraft.

- Slikt kan det ikke fortsette, sier Gjestvang.

I glemmeboka

Han er avhengig av polske arbeidere. Men han frykter at norsk landbrukskompestanse skal forsvinne.

- Vi kan ikke fortsette i den leia vi er nå. For å ta vare på kompetansen og det kulturelle aspektet, er vi avhengig av å ha en stamme av norske medarbeidere, sier Gjestvang.

- Det er veldig vanlig her på Toten. Noen klarer seg med egen og familiens arbeidskraft, men stadig flere får utenlandsk arbeidskraft, sier Gjestvang, som sjøl har utenlandske medarbeidere med i driften.

Ti polakker

Gjestvang har to millioner purre som skal plantes. I driften nå har han to faste norske ansatte i tillegg til ti utenlandske arbeidere. For det er vanskelig å rekruttere norske arbeidere til slikt arbeid.

- Det ene er statusen til slikt arbeid. Dette har bok blitt et lavstatus-arbeid. Det andre er lønnsnivået, som ligger på 85 kroner per time pluss feriepenger. Det tredje er dette med sesongvariasjoner. Hos mange er det forventninger om en arbeidsplass å gå til hver dag i sju timer hver dag. Hos oss må man finne seg annet arbeid på høst og vinter. Derfor kan det nok hende folk vegrer seg for å starte, sier Gjestvang.