Hopp til innhold

Det blir ulvefelling likevel

Staten har fått medhold av lagmannsretten i at ulvefelling kan gjennomføres. Dermed er det klart for felling av 25 ulver.

Ulv skutt i Rendalen 11.12.2021

Denne ulven ble skutt under årets lisensjakt før jakta ble stoppet.

Foto: Privat

Kjennelsen i retten i dag fører til at saken om den omstridte jakta har fått to ulike utfall i rettssystemet.

29. desember nedla nemlig Oslo tingrett midlertidig forbud mot jakta. Dette førte til jubel blant miljøvernorganisasjoner, men ble anket av Staten.

Det var 22. desember at Staten ga tillatelse til fellingen. Noah – for dyrs rettigheter, Stiftelsen Verdens naturfond og Foreningen Våre Rovdyr begjærte midlertidig forføyning for å stanse gjennomføringen av vedtaket.

Organisasjonene mente blant annet tallet på ulvene innenfor sonen var for høyt. Denne er altså ikke tatt til følge, og 25 ulver i ulvesonen kan derfor felles.

Noah sjokkert over kjennelsen

Siri Martinsen, daglig leder i Noah, sier at hun er sjokkert over det hun har lest fra lagmannsretten.

– Jeg har lest kjennelsen, og flere steder mangler den viktige begrunnelser.

– Hensikten med en midlertidig forføyning er jo å hindre at en kritisk truet dyreart kommer i fare før man har fått en reell prøving i retten. Og det har vi ikke fått nå, sier hun.

Siri Martinsen, NOAH

MISFORNØYD: Daglig leder i Noah, Siri Martinsen.

Foto: Robert Hansen / NRK

Martinsen mener at Noah og de andre miljø- og dyrevernsorganisasjonene ikke engang har fått anledning til å legge fram rettslig argumentasjon om bestandens overlevelse.

Vurderer Høyesterett

– Vil dere anke til Høyesterett?

– Dette har vi åpnet for i vårt anketilsvar. Men dette må vi vurdere nærmere med våre advokater først.

Hun sier at de likevel nå risikerer at ulvene blir skutt i løpet av kort tid, og at man da fratas muligheten til å bringe dette videre oppover i rettssystemet.

Knut Arne Gjems

FORNØYD: Knut Arne Gjems, leder i Norges jeger- og fiskerforbund.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Leder i Norges jeger- og fiskerforbund, Knut Arne Gjems, er svært fornøyd med kjennelsen.

– Det er et viktig prinsipp som nå er slått fast. Nå skal ulvebestanden forvaltes etter Stortingets bestandsmål, sier han.

Han mener dette er i tråd med gjeldende jus.

Flere hundre jegere kommer til å delta

Jakttida avsluttes egentlig 15. februar, og Gjems mener dette er altfor kort tid. Organisasjonen har derfor søkt staten om forlengelse fram til 31. mars.

Han mener dette er biologisk forsvarlig fordi det er før yngletida starter.

Gjems sier at jakta kan startes allerede på søndag hvis de får grønt lys fra Statsforvalteren.

Det skal jaktes i alt på fire ulverevirer. Gjems sier at det er 100–150 personer som kommer til å delta i hvert revir.

Dermed blir det flere hundre jegere som kommer til å delta.

Espen Barth Eide

MENER BALANSEN ER IVARETATT: Miljø- og klimaminister Espen Barth Eide.

Foto: Eivind Molde / NRK

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier at de nå skal vurdere søknaden om utvidet jakttid.

– Jeg har hele tiden ment at Statens beslutning i denne saken var riktig. Jeg er derfor svært fornøyd med kjennelsen, sier statsråden.

Han sier at lagmannsretten på flere punkter kritiserer tingretten for å ha tolket lovverket feil.

Barth Eide mener at kjennelsen ivaretar balansen mellom hensynet til beitenæringen og rovdyrstammen.

Sandra Borch

STØTTER KJENNELSEN: Landbruksminister Sandra Borch.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Landbrukminister Sandra Borch sier at dette først og fremst betyr mye for dem som bor i rovdyrutsatte områder.

– Nå er det viktig å få startet denne jakta så fort som mulig, gjerne allerede nå til helga. Det er mange flinke jegere i området, og jeg vet at de er klare.

– Minimal effekt for beitenæringen

Nestleder i MDG, Arild Hermstad, mener derimot at regjeringen nå har lyktes i å få gjennom et vedtak som kun øker polariseringen.

– Dette skjer i stedet for å søke konfliktdempende løsninger som ivaretar bønder, vitale lokalsamfunn og biomangfoldet, sier han.

Hermstad mener dette vil ha en minimal effekt for beitenæringen. Han viser til at antall sau som blir tatt av ulv har gått ned samtidig som ulvebestanden har gått opp.

Dette er ingen kunnskapsbasert avgjørelse – men tuftet på blind ideologisk motstand mot ulvens rett til å eksistere, sier han.

Arild Hermstad

Nestleder i MDG, Arild Hermstad.

Foto: NRK Hordaland / NRK Hordaland