Einar er 70 år og sprek som en loppe, men for gammel til å jobbe

Samtidig som regjeringen ber folk stå lenger i jobb, holder arbeidstakerforeningene igjen. Einar Korbøl fikk blankt nei da han spurte om å jobbe etter fylte 70 år.

Einar Korbøl tar en listen dans med elevene

UNGDOMMELIG 70-ÅRING: Kunst- og håndverkslæreren tar gjerne en «dab» med elevene fra 10-klasse. Elevene synes han er en morsom lærer som kan mye.

Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Tirsdag første oktober fylte Einar Korbøl 70 år. Dagen etter måtte han slutte.

For Einar er det uforståelig hvorfor han ikke kan fortsette i jobben sin som lærer på Grue barne- og ungdomsskole i Hedmark.

Kollegaene hans kaller han «loppa», nettopp fordi han ifølge seg selv er sprek som en loppe.

– Fysikken og det psykiske henger fortsatt med, så jeg synes det er en teit at det ikke er noen mulighet for å diskutere reglene.

Einar Korbøl

SPREK: Einar Korbøl føler seg like sprek. Det gjør det ekstra vanskelig å akseptere at han måtte slutte i jobben.

Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Spesielt uforståelig er det fordi han vet Norge kommer til å trenge at folk står lengre i jobbene sine de neste årene, for å opprettholde norsk velferd.

Einar spurte Grue kommune hvorfor han ikke fikk fortsette å jobbe, svaret han fikk var at «regler er regler», og at alle som jobber for kommunen må slutte når de er 70 år.

Men svaret ligger ikke hos regjeringen alene, men heller hos arbeidstakerforeningene.

Endret arbeidsmiljøloven uten resultater

For fra 1. juli 2015 endret regjeringen arbeidsmiljøloven slik at man kan jobbe lovlig til fylte 72 år. Regjeringen slo fast at det også skulle gjelde staten under Granavolden-plattformen i januar 2019.

Likevel er det forhandlet fram en øvrig aldersgrense på 70 år for alle som er medlem i Statens pensjonskasse.

Og det er praktisk talt alle statsansatte i tillegg til noen andre yrkesgrupper som er medlem i pensjonskassa; blant annet lærere.

Siden avtalen er tariffestet er det også lovfestet at man må være veldig konsekvent med reglene.

Regjeringen

ØKTE ALDERSGRENSEN: Under Granavold-plattformen fortalte regjeringen at man skal kunne jobbe til fylte 72 år.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Føler seg mindreverdig

På Grue barne- og ungdomsskole rusler Einar rundt i gangene. Det er friminutt, og elevene strømmer ut av klasserommene.

Einar får ikke gå i fred, og flere elever stopper han for en prat på veien. Tre jenter fra klasse 10B synes det er trist at kunst- og håndverkslæreren deres må slutte.

Einar Korbøl er populær blant sine elever

LÆRER I 40 ÅR: Korbøl har vært kunst- og håndverkslærer i over 40 år. Her med elevene Eline Maribo Skarpnord, Silje Moen Skasberg og Henriette Bjerke Moe.

Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

– Man får følelsen av at man ikke er verdt noe og at man er for gammel. Alder er bare et tall! mener Einar.

Eksperter anbefaler å reversere aldersgrensen

Avdelingsdirektør i Kommunenes interesseorganisasjon, KS, Hege Mygland, skriver i en e-post til NRK at de årlig mottar henvendelser fra folk som må slutte fordi de har nådd aldersgrensen.

Hun skriver også at det i mars kom en rapport laget av en ekspertgruppe på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet.

I rapporten foreslås det å reversere aldersgrensen i arbeidsmiljøloven til 70 igjen. Dette vil gjøre at kravet om at reglen om 70 år ikke må praktiseres like strengt lenger.

«Kravet om konsekvent praktisering av aldersgrensen kan være til hinder for at ansatte får fortsette i jobben selv om både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det. Det er uheldig (...)».

sysselsettingsutvalgets rapport, NOU 2019: 7

Arbeidstakerforeningene holder igjen

Etter at regjeringen stolt fortalte at de sto på sitt om at man skulle ha muligheten til å jobbe til man er 72 år, satte LO på bremsen.

LO Stat

HOLDER IGJEN: Arbeidstakerforeningen LO stat er skeptisk til at aldersgrensen øker for hvor lenge man kan jobbe.

Foto: Knut Falch / NTB scanpix

Dag Anders Westhrin jobber med pensjon i LO stat. Han frykter at det blir vanskeligere for en arbeidsgiver å ha en god avgang for ansatte som må pensjonere seg hvis man hever aldersgrensen.

– Det er jo ikke til å stikke under en stol at når man passerer 70 så blir av og til helsa dårligere, og så må man spørre seg om vi som passerer 70 har like god innsikt i egen helse og egen fungering.

Akademikerne ensom om å fjerne aldersgrense

Kari Sollien

VIL ØKE GRENSEN: Lederen for Akademikerne, Kari Sollien, mener man går glipp av viktige ressurser om man ikke åpner opp for at folk kan jobbe lenger.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Den norske legeforening / Thomas Barstad Eckhoff

Kari Sollien er leder for Akademikerne, en arbeidstakerforening for folk med høy utdanning. De er ifølge dem selv den eneste arbeidstakerforeningen som vil åpne opp for å øke aldersgrensen.

De synes det er kunnskapen og arbeidskapasiteten din som skal avgjøre når du må slutte i jobben.

–Vi mener dette er en beslutning som arbeidstaker og arbeidsgiver må ta sammen.

Sollien forteller at de har flere medlemmer som ønsker at de kan jobbe etter de har fylt 70 år, men er også opptatt av at det også er viktig med gode ordninger for dem som ikke har helse til å jobbe så lenge.

Fra 2020 lønner deg seg å jobbe enda lenger

Neste års pensjonsordning vil gjøre at det vil lønne seg å jobbe lenger, da man tjener opp pensjonen helt fra man er fylt 13 år. For hvert år man jobber sparer man til pensjon.

Dette gjelder for dem som er født i 1963 eller senere.

Dette betyr at jo lengre du jobber, jo mer pensjon tjener du. Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.

Les også: I disse yrkene kan du pensjonere deg tidlig