Ungdom stresser seg syke – nå får de hjelp i skoletida

SKARNES (NRK): 18-åringene Mariell, Ulrike og Tiril lærer mindfulness i skoletida for å takle stress og prestasjonsangst. Nå vil politikerne at flere skoler fokuserer mer på livsmestring.

Jenter Skarnes videregående skole

STRESSER SEG SYKE: Ulrike Anderson (fra venstre), Tiril Tollefsen og Mariel Adams Brandsegg synes det er lettere å komme gjennom skolehverdagen etter at skolen ga dem kurs i mindfulness.

Foto: Anne Næsheim / NRK

– Jeg synes skolen er vanskelig. Jeg synes det er pyton med karakterer, presentasjoner og innleveringer og var mye borte fra skolen, sier Tiril Tollefsen.

18-åringen er en av dem som får hjelp på skolen til å takle stress og prestasjonsangst.

I ett år har Skarnes Videregående skole i Sør-Odal gitt elever som sliter med å takle skolehverdagen kurs i stressmestring, der mindfulness er en del av kurset.

– Målet er å få elever som trives bedre på skolen, som blir mer robuste og som gjennomfører istedenfor å doppe ut, sier rektor Hanne Foss.

Sliter med å slappe av

På gulvet inne på kontoret til skolens miljøteam, ligger tre jenter på hvert sitt pledd. De har fått en halvtime fri fra undervisninga og trener på å slappe av og fokusere.

Miljøterapeut Mayrita Halse Rasmussen leder seansen. Hun er sertifisert mindfulnessinstruktør og lærer ungdommen å roe ned.

– Veldig mange ungdommer opplever mye stress og press. Det er mye de skal være gode på. Som elev er man alltid i en evalueringssituasjon og mange blir veldig slitne av det, sier Mayrita.

For noen oppleves presset så stort at de blir syke av det. De skulker skolen og får ikke sove om natta på grunn av bekymringer.

En 5'er var ikke bra nok

Mayrita Halse Rasmussen

LÆRER UNGDOM Å ROE NED: Mayrita Hasle Rasmussen er sertifisert mindfulnessinstruktør og lærer ungdommer å mestre stress.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Stressa skoleungdommer bekymrer forskere og politikere. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har forskere sett på hva som er årsakene til skolestress. 

– Skolerelatert stress og andelen unge som rapporterer om psykiske plager har økt i Norge de siste årene. Dette er en alvorlig utvikling, uttalte kunnskapsminister Henrik Asheim.

Funnene ble presentert i oktober. Forskerne fant flere årsaker til stress blant elever, i hovedsak handlet det om:

  • For høye forventninger til egne prestasjoner
  • Lekser, prøver og tidsfrister
  • konflikter med klassekamerater og manglende støtte fra lærere.

Mariell Adams Brandsegg kjenner seg igjen. Karakterkravene hun satte til seg selv var så høye at hun ble utslitt.

– En femmer var ikke bra nok. Det gjorde meg sliten, sint og sur.

Skolen må gjøre det som er mulig for å unngå at skolens praksiser stresser elever i høy grad og over lang tid.

Fra rapporten: STRESS I SKOLEN – en systematisk kunnskapsoversikt.

Pakker bekymringer inn i stener

Skarnes videregående skole

JENTEPROBLEM: Forskning viser at jenter blir mer stresset av skolen ett gutter.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Miljøteamet så at Mariell slet og gjennom stressmestringskurset fikk hun hjelp til å takle presset hun følte.

Miljøterapeut Mayrita Halse Rasmussen forteller at de lærer elvene metoder for å takle stress og negative tanker. Hun holder frem en kurv med steiner for å vise hvordan hun jobber.

– En måte å kvitte seg med bekymringer på er tenke seg at man pakker negative tanker inn i steiner. Så kaster vi steinene eller gjemmer dem unna.

Tilbakemeldingene fra elevene har vært gode.

– Fraværet går ned og flere gjennomfører. Vi kan ikke si at det alene skyldes stressmestringskursene, men vi ser det nytter og vil satse videre på dette, sier rektor Hanne Foss.

Henrik Asheim

BEKYMRET: Henrik Aasheim vil ha livsmestring inn i skolen og forebygge stresskultur.

Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Kunnskapsministeren ber skolene ta ansvar

Også andre skoler tester ut ulike former for stressmestring. Utdanningsdirektoratet har ingen oversikt over hvor utbredt det er eller hvilke skoler som gjør dette.

Regjeringen vil at skolene bruker mer tid på stressmestring.

– Vi må unngå at det utvikler seg en stresskultur på enkelte skoler, sier Asheim.

Livsmestring blir et viktig tema når innholdet i skolen skal fornyes. Hvordan det skal gjøres bakes nå inn i de nye læreplanene som skal være ferdig i 2020.