Hopp til innhold

Flertall for kun en kvinneklinikk

Det vil kun bli en kvinneklinikk i Innlandet, lokalisert på Lillehammer. Det er klart etter at sykehusdirektørens innstilling ble behandlet i styremøte fredag.

Kvinneklinikk

Styreleder Bente Holm Mejdell og sykehusdirektør Morten Lang-Ree.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

Det er nå klart at et flertall av styret i Sykehuset Innlandet støtter innstillingen om at det skal opprettes en kvinneklinikk for Hedmark og Oppland, og at denne skal ligge på Lillehammer. Åtte av 11 stemmeberettigede ga sin støtte til forslaget slik det foreligger.

Ba om forståelse

– Dette er en sak som har skapt stort engasjement. Stor takhøyde for reaksjoner og aksjoner. Jeg må be om forståelse om at det er mitt mandat å komme med et forslag og at jeg står for det som nå foreligger, redegjorde administrerende direktør Morten Lang-Ree for styret.

I dag ble innstillingen om kvinneklinikk behandlet av styret i Sykehuset Innlandet. Administrerende direktør, fagdirektør Toril Kolås og styreleder Bente Holm Mejdell innledet med å redegjøre for de vurderingene man har gjort i forkant av møtet.

Mejdell ba, i likhet med Lang-Ree, om forståelse for at hun har et verv som krever helhetstenkning.

– I debatten har det først og fremst vært fokus på de negative effektene og mindre på hva kvinneklinikken skal være. Konsekvensene har bekymret mest og ikke oppbyggingen. Ut fra den info jeg har fått, er det lett for meg, tross all oppmerksomhet saken har fått, at det er ikke er grunnlag for to klinikker.

– Liten gruppe kvinner

Lang-Ree la mest vekt på effektiv drift og la ikke vekt på det økonomiske aspektet i noen særlig grad. Det gjorde styrelederen.

– Økonomien må også tillegges vekt, når man kjenner den framtidige situasjonen i forhold til økonomi.

– Det er snakk om en liten gruppe, rundt 50 kvinner. Disse utgjør ikke en egen faggruppe. Det tilsvarer en mor per uke og et barn i måneden til Lillehammer. Kvalitet trenger volum, det blir for lite å opprette kvinneklinikk ved to avdelinger. Dårligere kvalitet blir vanskelig å leve med, sa styremedlem og ansattrepresentant Jørgen Hurum.

Nestleder Paul Hellandsvik fra Helse Midt påpekte at det ikke er gjort en god nok jobb med å informere om hva en kvinneklinikk for Innlandet vil si i praksis.

– Når man ser innlegg i aviser og den responsen som har kommet, ser man at spørsmålet om en eller to kvinneklinikker lett kan blandes sammen med føde- og gynekologiske avdelinger.

– Ren politisk handling

Ansattrepresentant ved sykehuset på Elverum og styremedlem Ove Talsnes, stilte seg kritisk til de tiltakene som er nevnt i innstillingen, for å sikre et godt fødetilbud også på Elverum.

– 90 prosent av liggedøgnene på barneavdelinga på Elverum er knytta til risikofødsler. Flyttes disse til Lillehammer, mister barneintensiven mye av grunnlaget sitt.

Talsnes utrykte skepsis mot et av de «avbøtende tiltakene» som skal sikre et sterkt tilbud på Elverum. Han frykter at sårbare nyfødte skal transporteres mellom sykehus for å holde på et tilbud.

– Vi skal transportere nyfødte barn, som er resultater av risikosvangerskap, en til to dager etter fødselen. Det er en ren politisk handling for å opprettholde en intensivavdeling på Elverum, det er ingen medisinsk faglig begrunnelse for å flytte et sykt barn i denne fasen. Jeg tror ikke fylkeslegen eller pasientombudet vil støtte en slik systematisk flytting, uten faglig begrunnelse.

Talsnes fikk støtte fra ansattrepresentant Liv Haugli og høyrepolitiker Oddny Marie Prytz fra Løten.

– Det er fint at risikofødende samles på ett sted, men det vil få konsekvenser for andre fagområder enn bare de risikofødende. Jeg er ikke opptatt av grenser, men at vi har en geografi som vi må ta hensyn til, sa Haugli til styrerepresentantene under møtet.