Kvinne må i fengsel etter babyvold

Eidsivating lagmannsrett opprettholder dommen mot ei kvinne fra Vestoppland som påførte spedbarnet sitt store skader.

Sør-Gudbrandsdal tingrett

NEKTET STRAFFSKYLD: Kvinnen i 20-årene har hele tiden nektet straffskyld for vold mot sønnen. Saken ble første gang behandlet i Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer i 2013.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kvinnen ble i mai fjor dømt til ett og et halvt års fengsel og til å betale til sammen 2 millioner kroner i oppreisning og erstatning til gutten.

Gutten fikk omfattende hjerneskader etter å ha blitt ristet kraftig av moren.

Kvinnen i 20-årene anket både skyldspørsmålet og straffeutmålingen, men Eidsivating lagmannsrett har kun behandlet straffeutmålingen.

Lagmannsretten har valgt å opprettholde straffereaksjonen fra tingretten, melder Oppland Arbeiderblad.

«Ved straffeutmålingen har lagmannsretten lagt vekt på i skjerpende retning at det er tale om vold mot et forsvarsløst 17 dager gammelt barn, som er fullstendig avhengig av omsorg og beskyttelse», skriver dommerne.

Fikk varige mén

Det var i mai i fjor at kvinnen i 20-årene ble av Sør-Gudbrandsdal tingrett til fengsel i ett år og seks måneder for å ha mishandlet sin tre uker gammel baby slik at han fikk varige skader. Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

Ifølge tiltalen skal hun ha ristet sønnen så kraftig, at han fikk varige mén av skadene.

I dommen fra tingretten går det fram at gutten er 100 prosent medisinsk invalid. Han vil aldri kunne ha inntektsgivende arbeid, vil trenge pleiehjelp hele livet.

Mor dømt for mishandling av baby

Under tingrettssaken forklarte den tiltalte moren at skadene babyen har fått kan ha blitt påført da hun ved et uhell holdt på å miste barnet i bakken. Dette i en periode hun var svært sliten og lett falt i søvn. Å skade sitt eget barn skal være det aller siste hun kunne tenke seg å gjøre, forklarte hun.

Omfattende hjerneskade

Men både tingretten og lagmannsretten mener det er tilstrekkelig bevist at skadene gutten fikk ikke kan ha kommet av at hun mistet ham. De mente at hans tilstand var et resultatet av påført skade.

En sakkyndig forklarte i tingretten at skadene gutten fikk i hjernen er omfattende og har vært livstruende. Hvis han ikke hadde kommet inn til behandling da han gjorde, ville risiko for død være stor, forklarte den sakkyndige.

Tingretten fant det formildende at mishandlingen skal ha skjedd i en situasjon der hun var frustrert, søvnløs og utmattet.

Lege slo alarm

Den tre uker gamle gutten ble i august i 2012 innlagt på Lillehammer sykehus med blødninger og hevelser i hjernen.

Situasjonen var så alvorlig at han ble fraktet med helikopter til Rikshospitalet i Oslo hvor han ble lagt i respirator i fem døgn.

Det var legen ved Rikshospitalet som kontaktet politiet på Lillehammer og ga beskjed om at skadene skyldtes alvorlig mishandling, antakeligvis hadde gutten blitt ristet kraftig, såkalt «Shaken baby syndrome».