Hopp til innhold

Kutter politi-stillinger i Hedmark

Politireformen lover mer politi ute blant folk, men i Hedmark skjer det motsatte. Nå kuttes flere stillinger. I tillegg får ikke politidistriktet ansatte folk i stillingene de ble tildelt iår.

Bevæpnet politimann

Kutt i antall stillinger fører til at det blir færre ikke flere politifolk i Hedmark.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Vi er fra før skrapa på bemanning. Det blir færre politifolk ute, og det er det stikk motsatt av det politireformen sier om mer politi ute, sier leder i politiets fellesforbund i Hedmark, Reidun Martinsen.

  • Se Østnytt-reportasjen om temaet lenger nede i saken!

Hedmark kommer dårligst ut

En oversikt Politiforum har gjort viser at Hedmark, sammen med Sør-Trøndelag, Agder og Vestfold er de politidistriktene som har opplevd den største nedgangen i politimestrenes økonomiske handlingsrom.

Det er en veldig vanskelig situasjon, forklarer Reidun Martinsen.

Politibudsjettet fører til at Hedmark politidistrikt må ned med fire til fem stillinger innen 1. september. Politimester Tormod Bakke sier til Politiforum at de etter nedbemanningen må vurdere om det blir ytterligere kutt.

Created by InfoDispatcher

TØFF TID: Situasjonen er svært vanskelig, mener både politimester Tormod Bakke.

Bemanningen ved utgangen av 2015 blir den samme som i 2008, sier tillitsvalgt Reidun Martinsen.

For i tillegg til at politidistriktet må kutte antall ansatte, får de ikke ansatt noen i de 12 politistillingene som distriktet egentlig er tildelt i år.

Sliter med gammel gjeld

Hedmark politidistrikt hadde i 2010 et overforbuk på 10 millioner kroner både på grunn av nødvendige investeringer i IKT-utstyr, og bygging av nytt politihus i Hamar. Dette har de ikke klart å tilbakebetale.

Det er gjeld vi har dratt med oss, sier Martinsen.

Hun viser til at Hedmark ligger langt nede på lista over økning i budsjettet sammenlignet med andre distrikter. Politimester Bakke sier til Politiforum at de er i en prosess med Politidirektoratet (POD) fordi de har problemer med den tildelte rammen.

Det er utfordrende å leve i et slikt budsjettregime og ikke få forståelse for situasjonen, sier Reidun Martinsen, som håper politidistriktet blir hørt av POD.

Hun viser til at Hedmark er et distrikt med store geografiske avstander. Med færre politifolk, vil det ta lengre tid å nå fram der folk bor.

Flere saker fra Innlandet