Kutter 73 sjukehussenger

Det blir 73 færre senger ved de seks sjukehusene i Innlandet. Det er resultatet av kutt-vedtak i styret i Sykehuset Innlandet. 

Styret i Sykehuset Innlandet kutter 73 sjukehussenger.
Foto: Anne Kari Løberg / NRK

 

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok mandag kveld et revidert budsjett for i år, med kostnadsreduserende tiltak for nær 39 millioner kroner. Uten nye tiltak lå det an til en underbalanse på omkring 70 millioner kroner. Styret har fortsatt som mål at årets budsjett skal gå i balanse.

 

Styret bekymret

Det var en omfattende debatt i styret preget av bekymring for den anstrengte budsjettsituasjonen i Sykehuset Innlandet. Styret forutsetter at tiltakene som iverksettes, ikke skal gå på bekostning av et forsvarlig tilbud til pasientene. I.

Budsjettvedtaket mandag betyr at sjukehusene på Tynset og Kongsvinger må redusere sengetallet med henholdsvis tre og seks senger og kutte i bemanningen.

Det er allerede gjennomført sengekutt ved de fire sjukehusene i Mjøsområdet, og det samlede sengetallet ved Sykehuset Innlandets somatiske sjukehus dermed bli redusert med 73 i løpet av året.