Frykter psykiatrikutt på 157 millioner vil føre til at liv går tapt

Sykehuset Innlandet skal kutte 157 millioner kroner innen psykiatrien i løpet av de neste fire årene. – Jeg tror at liv vil gå tapt, dessverre, sier Adrian Lorentsson i brukermedvirkning i Hamar.

Adrian Lorentsson

Rådgiver i brukermedvirkning i Hamar, Adrian Lorentsson, frykter at liv vil gå tapt hvis akuttmottak legges ned eller flyttes.

Foto: Frode Meskau / NRK

Sykehusene skal spare til sammen 350 millioner kroner. Onsdag vedtok styret at 157 millioner kroner skal kuttes i psykiatrien.

Spesialistene mener kuttene kan gi lange ventelister og et mye dårligere tilbud til pasientene. Sagatun Brukerstyrte senter i Hamar reagerer kraftig på forslagene til kutt i psykiatrien.

Blant annet tror de at nedleggelse eller flytting av akuttmottak vil få store konsekvenser.

– Jeg tror at liv vil gå tapt, dessverre, sier rådgiver i brukermedvirkning i Hamar, Adrian Lorentsson.

SE VIDEO: Frykter konsekvensene av psykiatrikutt:

Video 2dc291b1-2cca-42d1-a5d8-3b9dbed8c7d2.jpg

Reporter Arne Trolldalen/fotograf Frode Meskau

– Må jobbe for et bra tilbud

Noen av kuttforslagene går på å legge ned den døgnåpne legevakta på sykehuset i Gjøvik. På Gjøvik står et nytt bygg til 70 millioner kroner nesten tom, det har det gjort i et år.

Etter det NRK erfarer er avdelingen for spiseforstyrrelser på Reinsvoll en av sengepostene som kanskje legges ned. På Reinsvoll tar de kuttene til etterretning, og vil gjøre det beste ut av det.

– Det er klart når situasjonen er slik vi har kommet opp i så jobbes det intenst i både Sykehuset Innlandet og divisjon psykisk helsevern for å møte den utfordringen på en best mulig måte. Slik at pasientene fortsatt skal få et bra tilbud, sier konstituert avdelingssjef ved Sykehuset Innlandet på Reinsvoll, Kjersti Øistensen.

SE VIDEO: Styret i Sykehuset Innlandet vedtok kutt i psykiatrien:

Video Kutter 157 millioner kroner i psykiatrien

Reporter Maria Ekerholt/Fotograf Geir Randby

Lokale tilbud består

Det er en ny inntektsmodell i Helse Sør-Øst som gjør at Sykehuset Innlandet må spare 350 millioner kroner over fire år.

Fylkene våre kom dårlig ut i en ny beregning som viser at vi får flere helsekroner per person enn resten av foretaket. Det skal nå rettes på, og millionene forsvinner ut av Hedmark og Oppland. De lokale tilbudene vil fortsatt bestå.

– I psykiatrien så har vi det Distriktspsykiatrisk senter (DPS). Det er sentrale bestemmelser på at 50 prosent av budsjettet i voksenpsykiatri skal benyttes her, nettopp for å sikre at folk slipper å reise langt.

Frykter at pasientene uroer seg

På Reinsvoll er det 140 ansatte. Man håper å unngå oppsigelser, ved å omplassere ansatte eller at noen går ved naturlig avgang.

Det som opptar Øistensen mest akkurat nå er at pasientgruppen det er snakk om skal engste seg unødig.

– Jeg er bekymret for at pasientene skal sitte med en oppfatning om at Divisjon psykisk helsevern skal bli mer omstilt enn det som vil være situasjonen. Vi skal fortsatt yte gode tjenester til pasientene. Det vil bli omstilt fra en døgnbehandling til mer dag og poliklinisk behandling, men vi vil fortsatt gi pasientene et best mulig tilbud, sier Øistensen.