Kunnskapministeren: – Streik gir ikke gyldig fravær, selv om det er for klimaet

Skolene vil ikke gi gyldig fravær til klimastreikende elever. Grønn Ungdom mener saken er så viktig at det bør gis gyldig fri.

Elever gjør seg klare til streik i Bergen

STREIK: Elever ved Danielsen videregående skole i Bergen gjør seg klare for klimastreik.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK
CO₂ i atmosfæren
413,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Etter at den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) begynte å skulke skolen hver fredag for miljøet, har tusenvis av barn og ungdom over hele verden gjort det samme.

De to kommende fredagene er det planlagt klimastreiker ulike steder i Norge. I dag streiker elever i Bergen, men videregåendeelever reagerer på at de ikke får gyldig fravær for å streike.

Magnus Grundstad

ENGASJERT: Magnus Grundstad i elevrådet på Lillehammer vgs. mener elever bør få godkjent fravær når de skal streike for klimaet.

Foto: privat

– Det er ikke greit. Vi reagerer på svaret vi har fått fra fylkeskommunen, der det står at man må være politisk aktiv for å få gyldig fravær. Vi mener dette ER politisk arbeid, og at vi bør få fri, sier Magnus Grundstad, nestleder i elevrådet ved Lillehammer videregående skole.

NRK har spurt alle landets fylkeskommuner om hvordan de vil føre fravær under streiken. Det er fylkeskommunene som eier de videregående skolene her i landet.

16 av 18 svarer at de har bestemt seg for å registrere ugyldig fravær.

Hulda Holtvedt

BARN MÅ FÅ SNAKKE: Hulda Holtvedt mener det er viktig å gi barn og unge fri, slik at de kan vise engasjement og ytringsfrihet i en så viktig sak som klima.

Foto: Simon Yset / NRK

Kunnskapsministeren: – Streik er ikke politisk arbeid

Hulda Holtvedt, leder i Grønn Ungdom i Oslo, mener at både lærere, skoler og regjeringen bør oppfordres til å gi gyldig fravær.

Hun legger vekt på at det er synd dersom debatten om klimastreiken skal bli en diskusjon om «finjussen i fraværsregelen».

– Dette er en demonstrasjon initert av barn, som handler om vår tids største generasjonssvik. Alle som vil streike for klimaet og bruke ytringsfriheten sin, bør få fri, sier hun.

Men kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener fraværet må registreres.

– Det er et flott engasjement for klimaet som bør heies fram. Men dersom man som skoleelev skal streike, så kan man ikke få gyldig fravær, sier han.

Han mener at man ikke kan gi gyldig fravær på bakgrunn av at klima er en viktig sak.

Jan Tore Sanner

STÅR PÅ SITT: Jan Tore Sanner mener at en streik er en streik, og at man derfor ikke kan få gyldig fravær.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Skolenes landsforbund: Engasjementet ligger tett opp mot kompetansemålene

Elevorganisasjonen og Skolenes landsforbund har også meldt seg på i debatten.

Elevorganisasjonen mener at klimastreiken er en måte å engasjere og organisere seg på og at det derfor bør bli gitt gyldig fri.

– Det er et rart utgangspunkt at man må være politisk aktiv for å få politisk fravær, fordi denne saken kan vere en fin inngang for elever som kanskje ikke har engasjert seg tidlegere, meiner påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Alida D’Agostino.

– Selve handlingen og tankene bak, i tillegg til et glødende engasjement, ligger tett opp til kompetansemålene i skolen. Fredag 22. mars blir i så måte en flott skoledag for elevene som slutter opp om streiken. Skolenes landsforbund er stolt av ungdommen som står opp for klimaet, og jeg håper de får med seg tusenvis av elever, sier forbundsleder Anne Finborud.

Ringerunden NRK har gjort viser at Buskerud og Oslo har avgjort at det er opp til rektorene på den enkelte skole om de vil registrere fravær eller ikke. De anbefaler rektorene å bruke skjønn i avgjørelsene sine.

Skoleelever protesterer for klima i Kristiansand

PROTESTER: Her er det elever ved en skole i Kristiansand som demonstrerer for klimaet. Bildet ble tatt tidligere i mars.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland/NRK

Elever: – Streik er politisk arbeid

Magnus Grundstad på Lillehammer vgs peker på at blant annet Natur og Ungdom, og flere politiske ungdomspartier, skal delta i streiken på Lillehammer førstkommende fredag.

350 elever har trykket «skal» eller «er interessert» på Facebook-arrangementet. Grundstad opplyser at de får mange henvendelser fra elever som tviler på om de skal delta fordi de ikke får gyldig fravær.

– Mange elever er engasjert i klimaspørsmålet, men de bryr seg også om fremtiden sin på skolen. Derfor bør vi få gyldig fravær for dette viktige arbeidet, sier han.

– Bryr ikke elevene seg nok til å streike selv hvis de får fravær?

– De bryr seg nok, men de bryr seg også om skolehverdagen og vil derfor ha godkjent fraværet, sier Grundstad.

Flere elever har gått ut ifra at demonstrasjonen vil bli regnet som politisk fravær, men skolesjef i Askøy kommune, Anne-Merete Mærli Hellebø, forklarer at dette ikke er riktig.

– Elever kan slippe fravær dersom de deltar i politisk arbeid for å ivareta et politisk verv, sier hun, og understreker at dette ikke er tilfellet når man deltar i en demonstrasjon.

Youth4Climate protester i Brussel

PROTESTER I BRUSSEL: I januar ledet 17 år gamle Anuna De Wever 35.000 skulkende skoleungdom gjennom Brussels gater for å redde klimaet. Inspirert av svenske Greta Thunberg ba hun alle skoleelever over hele Belgia om å demonstrere for å redde klimaet.

Foto: Filip Huygens / NRK

Dilemma

Flere fylkeskommuner opplyser imidlertid at klimastreikene har skapt et dilemma.

For eksempel forklarer fylkesutdanningssjef i Aust-Agder, Stein Kristiansen, at det ikke var en enkel avgjørelse å ta.

– Vi har hatt et møte med rektorene i dag, og dette ble et dilemma fordi det ikke er så enkelt å definere streik som politisk arbeid. Streikeviljen gir et klart uttrykk for et samfunnsengasjement hos elevene, men et engasjement gir dessverre ikke grunn til gyldig fravær. Slik er reglene fra utdanningsdirektoratet, forklarer Kristiansen.

Han understreker at de setter stor pris på samfunnsengasjerte elever.

Kristiansen oppgir imidlertid at verken han eller rektorene i fylket har fått klager eller innspill fra elever på at det vil bli registrert fravær for dem som vil streike.