Kulturminnevern i Innlandet

 • Gammelt pensjonat blir restaurert

  Innlandet har fått til sammen 16,5 millioner kroner fra Kulturminnefondet for å sette i stand gamle kulturminner. Et av de største prosjektene er Valseter pensjonat Sør-Fron, som får 740 000 kroner. Pensjonatet ble bygget på slutten av 1800-tallet.

 • Utmerkelse til ungdomshus i Gran

  Ungdomshuset Folkvang i Gran har fått Kulturminnefondets plakett for utmerket bevaringsarbeid. Ungdomshuset ble bygget i 1902 av Fagerlund ungdomslag. I tillegg til dugnadsarbeid er det også gitt støtte fra Sparebankstiftelsen og det offentlige.

  Ungdomshuset Folkvang
  Foto: Kulturminnefondet
 • Får penger til klimasikring

  Stavsjø kirke i Ringsaker er blant de kirkene som får statlig tilskudd til klimasikring. Kirken får 600 000 kroner til ulike tiltak som skal verne mot effekten av klimautviklingen.

  Stavsjø kirke
  Foto: Bjørn Anders Sørlie / NRK
 • – Norske stavkirker i skuddet

  – Det er stor interesse for norske stavkirker på bokmessen i Frankfurt, sier påtroppende fylkesvaraordfører i Innlandet, Aud Hove. Hun mener at bokmessen gir god anledning til å markedsføre norske turistattraksjoner:

  Aud Hove gestikulerer med hendene.
  Foto: Alexander Nordby / NRK