Kulturminner rives for vegens skyld

Kulturminner rives for å gi plass til utbedringer langs riksveg 3 i Østerdalen. Ordfører, vegvesenet og historielaget strides om bevaringen av de gamle bygningene.

Odd Sæming Negård

Odd Sæming Negård i Stor-Elvdal Historielag er kritisk til at kulturminner langs r3 jevnes med jorda.

Foto: Stein S. Eide / NRK

– Østerdalen blir enda kjedeligere for folk som aldri har vært her før. Bare skog, skog, skog, forteller Odd Sæming Negård i historielaget i Stor-Elvdal.

– Ofte dårlig standard

I forbindelse med utbedring av riksveg 3 gjennom Østerdalen har 42 gamle bygninger måttet takke for seg.

– Det er snakk om hele gardstun, komplette husmannsplasser, som er jevnet med jorda. Neste år vet ingen hvor de en gang sto, sier en oppgitt Negård.

Statens vegvesen kan gi tilskudd til flytting av kulturminner, vekk fra vegen, men grunneierne ønsker som oftest å rive bygningene.

Kulturminne ved r3

Dette huset står i fare for å bli revet i forbindelse med vegutbygging.

Foto: Stein S. Eide / NRK

– I 90 prosent av tilfellene spør grunneier om vi er interessert i å løse inn bygningene. Ofte er det dårlig standard på bygningene, det er nesten utenkelig å sette dem i stand, forteller Arnt Roar Mustadslien i Statens vegvesen.

Sendte brev til ministre

Å rive gamle bygninger handler ikke bare om forskjønnelse eller manglende midler til vedlikehold, også sikkerhet på vegen teller med.

– Trafikksikkerheten er viktig, i tillegg til framtidige muligheter for å utbedre vegen, sier Mustadslien.

Ordfører Even Moen (Sp) i Stor-Elvdal anser rivingen som en forskjønnelse og sier man ikke kan verne alt som er, kun fordi det er gammelt.

– Skal vi da ha 30 hus langs vegen, som alle står på halv tolv? Vi kan ikke ta vare på alt for enhver pris. Vi skal ta vare på verneverdige bygninger, men ikke nødvendigvis i nærheten av riksveg 3.

Historielagets mann fortsetter kampen mot riving har tatt saken videre og sendt brev til samferdsels- og miljøministeren.

– Det er en bekymringsmelding om at kulturminnene våre forsvinner. Midlene bør fordeles på en annen måte, slik at de lokale kan få en sjanse til å beholde husene, sier Negård.